IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

Interpretatie en verslaglegging van de IDS-2

Bij het in gebruik nemen van een volledig nieuw instrument vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In deze training ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van de IDS-2 en het verwerken van de resultaten in een testverslag.

Inhoud

De IDS-2 trainingen worden als een fysieke bijeenkomst of als virtuele bijeenkomst georganiseerd. In beide gevallen wordt u gevraagd ter voorbereiding het IDS-2 cursusmateriaal te bestuderen en bij voorkeur de IDS-2 zelf al tenminste één keer af te nemen. Tijdens de training komen aan de orde: 

  • Interpretatie van de verschillende domein- en factorscores
  • Profielanalyse en voorbeeldcasussen
  • Format voor verslaglegging
  • Welke onderdelen je bij welke hulpvraag kunt inzetten
  • Tips, tricks en aandachtspunten bij afname en scoring

Programma

 

IDS-2 fysieke bijeenkomsten IDS-2 virtuele bijeenkomsten
Welkom, Introductie, Bespreking doelen

Voorafgaand aan de webinar

Opzet en structuur IDS-2 (CHC model en profiel analyse)
Bijzonderheden in de testprocedure en iteminstructies

Pauze

Bekijk de presentatie over de IDS-2 (60 min.)
Psychometrische eigenschappen, validiteit en betrouwbaarheid

Tijdens de interactieve webinar

Scoreverwerking en Interpretatie, algemeen Toelichting en vragen naar aanleiding van de presentatie

Lunch

Pauze

Interpretatie op basis van casus uit praktijk De Kinderacademie Groningen (in groepen en daarna plenair) Klinische studies en casussen: Interpretatie op basis van voorbeelden De Kinderacademie Groningen
Interpretatie op basis van casus uit eigen praktijk cursisten (in groepen en daarna plenair) Interpretatie op basis van ingezonden casussen

Pauze

Pauze

Verslaglegging Verslaglegging
Evaluatie en afsluiting Vraag en antwoord

 

Trainer

Dr. Selma Ruiter is orthopedagoge en in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen. Hierna heeft zij zich in haar onderzoek gericht op de ontwikkeling en toepassing van psychodiagnostische instrumenten bij kinderen met een beperking. Zij heeft zich tevens toegelegd op het geven van onderwijs en trainingen op het gebied van psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Zij is auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2.

In-company

Deze training kan ook op uw eigen locatie georganiseerd worden. Uw organisatie zorgt dan zelf voor:

  • Een geschikte ruimte en catering.
  • Een beamer waarop de laptop van de trainster aangesloten kan worden.
  • Internettoegang voor de trainster.
  • Eén complete IDS-2 koffer inclusief scoreformulieren ter illustratie en toelichting van de materialen.

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via: training@hogrefe.nl

Spreker

Details

Looptijd
Ochtend en/of middag (afhankelijk van het type bijeenkomst)
Accreditatie

Accreditatie fysieke bijeenkomst toegekend (6 punten) bij SKJ, NVO, NIP en VVP. Accreditatie virtuele bijeenkomst in aanvraag.