Trainingen

Filter
 • Training

  FEEL-KJ Emotieregulatie bij kinderen en jongeren

  Kinderen en adolescenten ervaren regelmatig stress en kunnen blij maar ook bang, boos of verdrietig zijn. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat emoties deel van het leven zijn en dat het er vooral op aan komt er goed mee om te gaan. Psychopathologie wordt dan ook steeds meer gelinkt aan slechte emotieregulatie. Onderzoek toont aan dat men in een psychodiagnostisch onderzoek zowel moet focussen op adaptieve strategieën (zoals accepteren, herevalueren, problemen oplossen) als op de vaak dominante maladaptieve emotieregulatie (zoals agressie, ruminatie, zelf-devaluatie en opgeven).

  Aankomende evenementen:

  Details van training weergeven

 • Training

  BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen

  Eén dag, twee trainingen

  "Aan de slag met de BRIEF" en "Haal meer uit de BRIEF"

  Inzicht in executieve functies ondersteunt niet alleen het diagnostisch proces, maar is ook zeer nuttig bij het opstellen van begeleidings- en behandeladviezen. Het is dan ook belangrijk om te weten op welke executieve gebieden een kind of jongere achterloopt. Met de BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen kunnen executieve functies in kaart gebracht worden.

  Details van training weergeven

 • Training

  Persoonlijkheid, NEO-PI-3 voor ervaren psychologen

  Interpreteer sneller en grondiger! De "Big Five" is wereldwijd het best onderzochte model voor de beschrijving van persoonlijkheid.  Informatie over persoonlijkheidsaspecten is bij nagenoeg alle beslissingen over mensen van belang:  denk bijvoorbeeld aan selectie, het kiezen van een coaching - traject of het opstellen van een ontwikkelplan.

  Details van training weergeven