Trainingen

Filter
 • Training

  IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

  Interpretatie en verslaglegging van de IDS-2

  Bij het in gebruik nemen van een volledig nieuw instrument vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In deze training ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van de IDS-2 en het verwerken van de resultaten in een testverslag.

  Aankomende evenementen:

  • Volgeboekt

  Details van training weergeven

 • Training

  Sociale wederkerigheid bij kinderen: de interactieve tekentest

  Mini-congres met de auteurs

  Bij het vaststellen van een autismespectrumstoornis en de ernst daarvan is het belangrijk om beperkingen in het wederkerig gedrag in kaart te brengen. Wederkerigheid speelt een grote rol bij samen spelen, samenwerking en rekening houden met anderen.

  De ‘Interactieve tekentest voor wederkerig gedrag’ (IDT) is specifiek ontworpen om beperkingen vast te stellen in het niveau van wederkerigheid, door het creëren van een ongestructureerde en onvoorspelbare, maar natuurlijke interactie waarin wederkerig gedrag zichtbaar wordt.

  Aankomende evenementen:

  Details van training weergeven

 • Training

  BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen

  "Aan de slag met de BRIEF" en "Haal meer uit de BRIEF"

  Inzicht in executieve functies ondersteunt niet alleen het diagnostisch proces, maar is ook zeer nuttig bij het opstellen van begeleidings- en behandeladviezen. Het is dan ook belangrijk om te weten op welke executieve gebieden een kind of jongere achterloopt. Met de BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen kunnen executieve functies in kaart gebracht worden.

  Details van training weergeven

 • Training

  Optimaal werken met de ESSEON-R

  Tijdens de workshop wordt ingegaan op het gebruik en de theorie van de test, die ontwikkeld is voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. Daarnaast wordt er ingegaan op de interpretatie van de resultaten, aan de hand van casussen en uitgebreide discussies.

  Details van training weergeven

 • Training

  FEEL-KJ Emotieregulatie bij kinderen en jongeren

  Kinderen en adolescenten ervaren regelmatig stress en kunnen blij maar ook bang, boos of verdrietig zijn. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat emoties deel van het leven zijn en dat het er vooral op aan komt er goed mee om te gaan. Psychopathologie wordt dan ook steeds meer gelinkt aan slechte emotieregulatie. Onderzoek toont aan dat men in een psychodiagnostisch onderzoek zowel moet focussen op adaptieve strategieën (zoals accepteren, herevalueren, problemen oplossen) als op de vaak dominante maladaptieve emotieregulatie (zoals agressie, ruminatie, zelf-devaluatie en opgeven).

  Details van training weergeven

 • Training

  Personality at Work met de NEO-PI-3 (Big Five)

  Bij deze training van Vilaverde worden gebruikers in een 3- of 5-daagse vakopleiding getraind om alle facetten en interpretatiemogelijkheden van het psychometrische systeem te leren kennen en te oefenen in de praktijk.

   

  Details van training weergeven