Trainingen

Filter
 • Training

  IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

  Interpretatie en verslaglegging van de IDS-2

  Bij het in gebruik nemen van een volledig nieuw instrument vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In deze training ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van de IDS-2 en het verwerken van de resultaten in een testverslag.

  Aankomende evenementen:

  • Volgeboekt

  Details van training weergeven

 • Training

  Sociale wederkerigheid bij kinderen: de interactieve tekentest

  Mini-congres met de auteurs

  Bij het vaststellen van een autismespectrumstoornis en de ernst daarvan is het belangrijk om beperkingen in het wederkerig gedrag in kaart te brengen. Wederkerigheid speelt een grote rol bij samen spelen, samenwerking en rekening houden met anderen.

  De ‘Interactieve tekentest voor wederkerig gedrag’ (IDT) is specifiek ontworpen om beperkingen vast te stellen in het niveau van wederkerigheid, door het creëren van een ongestructureerde en onvoorspelbare, maar natuurlijke interactie waarin wederkerig gedrag zichtbaar wordt.

  Aankomende evenementen:

  Details van training weergeven

 • Congres

  Congres 'Meer dan intelligentie' - Oorzaken van ontwikkelingsproblemen bij kinderen

  Dinsdag 18 juni in het Muntgebouw Utrecht

  Problemen in de ontwikkeling gaan nooit alleen over IQ. Het ondersteunen van kinderen die achterblijven of uitvallen op school begint bij het vaststellen van de oorzaak: wat zijn de sterke en zwakke kanten op cognitief gebied, hoe zijn executieve en andere hersenfuncties ontwikkeld, hoe gaat het op sociaal en emotioneel gebied? Pas als alle ontwikkelingsgebieden in kaart zijn, kunnen we bepalen waar het kind écht behoefte aan heeft.

  Aankomende evenementen:

  Details van training weergeven

 • Training

  BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen

  "Aan de slag met de BRIEF" en "Haal meer uit de BRIEF"

  Inzicht in executieve functies ondersteunt niet alleen het diagnostisch proces, maar is ook zeer nuttig bij het opstellen van begeleidings- en behandeladviezen. Het is dan ook belangrijk om te weten op welke executieve gebieden een kind of jongere achterloopt. Met de BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen kunnen executieve functies in kaart gebracht worden.

  Details van training weergeven

 • Training

  Optimaal werken met de ESSEON-R

  Tijdens de workshop wordt ingegaan op het gebruik en de theorie van de test, die ontwikkeld is voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. Daarnaast wordt er ingegaan op de interpretatie van de resultaten, aan de hand van casussen en uitgebreide discussies.

  Details van training weergeven

 • Training

  Personality at Work met de NEO-PI-3 (Big Five)

  Bij deze training van Vilaverde worden gebruikers in een 3- of 5-daagse vakopleiding getraind om alle facetten en interpretatiemogelijkheden van het psychometrische systeem te leren kennen en te oefenen in de praktijk.

   

  Details van training weergeven

 • Congres

  Guidelineinformed Treatment - Personality Disorders (GIT-PD)

  Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen presenteert in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen het GIT-PD-congres op vrijdag 7 juni 2019 in het Van der Valk hotel te Utrecht. Tijdens dit congres maakt u kennis met het GIT-PD-model. Het GIT-PD-model heeft als insteek een evidence based psychotherapeutische behandeling te bieden aan álle patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en is het antwoord op vele inhoudelijke én organisatorische vraagstukken die naar voren komen in dit ingewikkelde speelveld.

   

  Details van training weergeven

 • Training

  Masterclass Narcistische Persoonlijkheidsstoornis

  In deze masterclass zal psychiater Lois Choi-Kain ingaan op alle in’s en out’s in de behandeling van de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (Narcissistic Personality Disorder = NPD) en hoe deze stoornis vaak samen gaat met en invloed heeft op (de behandeling van) andere aandoeningen alsook op het therapeutisch proces.

   

  Details van training weergeven