SASKO-J

Vragenlijst voor sociale angst bij jongeren

door Carolin Fernandez Castelao, Sabine Kolbeck, Uwe Ruhl

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 155,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 80,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 75,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De SASKO-J is vanaf nu te bestellen. Levering zal in november 2019 plaatsvinden.

Sociale angst is de meest gediagnosticeerde angststoornis in Nederland. Vaak begint deze stoornis in de adolescentie. Met de SASKO-J kan in korte tijd in kaart worden gebracht of er sprake is van sociale angst of tekortkomingen in de sociale vaardigheden bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Beschrijving

De SASKO-J is een zelfrapportagevragenlijst bestaande uit vijf wetenschappelijk onderbouwde subschalen. Door vergelijking met populatienormen kan met de SASKO-J bepaald worden of er aanwijzingen zijn voor een sociale-angststoornis. De SASKO-J is onderverdeeld in de volgende schalen:

  • Spreek- en middelpuntangst
  • Angst voor afwijzing
  • Tekortkomingen in informatieverwerking
  • Tekortkomingen in interactie
  • Eenzaamheid

De vier schalen op het gebied van angst en tekortkomingen leveren samen een totaalscore op, en de schaal Eenzaamheid levert aanvullende relevante informatie. Dit maakt de SASKO-J heel geschikt om diagnostiek en behandeling van sociale angst te ondersteunen.

Afname, scoring en rapportage

De SASKO-J is een zeer gebruiksvriendelijke vragenlijst die in ongeveer 10 minuten kan worden afgenomen. De scoring neemt ook ongeveer 10 minuten in beslag. De scores worden omgezet in T-scores, zodat ze gemakkelijk te vergelijken zijn.

Vanaf eind 2019 is digitale afname in HTS 5 ook mogelijk

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Er zijn actuele Nederlandse populatienormen beschikbaar, gebaseerd op onderzoek gedaan in 2019 bij 600 jongeren. Een uitgebreide beschrijving van deze gegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de SASKO-J vindt u in de handleiding.

Jaar van uitgave

2019

Ref-ID: 57446 / P-ID: 48306