Klinische diagnostiek Persoonlijkheids- pathologie

Persoonlijkheidsstoornissen vertegenwoordigen het onvermogen om een gevoel van zelfidentiteit en het vermogen tot interpersoonlijk functioneren te ontwikkelen die adaptief zijn in de context van de culturele normen en verwachtingen van het individu. Hogrefe geeft diverse tests en boeken uit op dit onderwerp.

Tot voor kort waren er tien verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen. Een overzichtelijke indeling, maar in de praktijk niet altijd bruikbaar. Hoewel er besloten is om deze categoriale benadering te handhaven, is er in de DSM-5 ook een alternatief categoriaal en dimensionaal model opgenomen.

In de DSM-5 is naast de bestaande categoriale indeling voor persoonlijkheidsstoornissen een alternatief categoriaal model opgenomen dat uit slechts zes typen persoonlijkheidsstoornissen bestaat. In dit model worden de persoonlijkheidsstoornissen anders beschreven en geclassificeerd: de diagnostische criteria zijn in dit model vervangen door persoonlijkheidstrekken. Hierdoor zijn er substantiële verschillen tussen de zes alternatieve typen persoonlijkheidsstoornissen en de gelijknamige persoonlijkheidsstoornissen van de officiële classificatie. 

Er is in de DSM-5 ook een alternatief dimensionaal model opgenomen, dat bestaat uit 25 persoonlijkheidstrekken. Met dit model kan een gedetailleerd klinisch beeld worden verkregen van een cliënt, doordat dit dimensionale model zich richt op meerdere persoonlijkheidstrekken van een individu in plaats van een categoriaal model dat zich richt op het vaststellen van één classificatielabel.

Producten