Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

DAPP-SF-A

Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten

DAPP-SF Adolescentenversie

Inkijkexemplaren

door Noor Tromp, Hans Koot, W. John Livesley, Douglas N. Jackson

Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Op voorraad

€ 65,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 25,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De DAPP-SF-A geeft een uitgebreide en klinisch relevante beschrijving van dimensies van persoonlijkheidspathologie bij jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. Bij de DAPP-SF-A staan specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses. De vragenlijst kan gebruikt worden in het kader van screening, diagnostiek of monitoring van verandering.

DomeinenDimensies
Emotionele disregulatie

Achterdocht
Affectieve instabiliteit
Angst en bezorgdheid
Cognitieve vervorming
Identiteitsproblemen
Narcisme
Ondergeschiktheid
Onveilige hechting
Oppositionaliteit
Sociale vermijding
Zelfbeschadiging

Niet-sociaal gedragAfwijzing
Gedragsproblemen
Ongevoeligheid
Spanninsgbehoefte
Emotionele geremdheid

Beperkte uiting van emoties
Intimiteitsproblemen

CompulsiviteitCompulsiviteit


Enkele voordelen van de DAPP-SF-A:

  • Actueel dimensionaal model
  • Uitgebreide en specifieke diagnostiek
  • Geschikt voor gebruik bij de DSM-5
  • Makkelijk te vertalen in interventies
  • Meet sociale wenselijkheid bij de cliënt

Beschrijving

De DAPP-SF-A is een zelfrapportagevragenlijst waarmee 18 verschillende dimensies van persoonlijkheidspathologie in kaart worden gebracht, die verdeeld zijn over 4 domeinen. Deze dimensies zijn relevant voor classificatiesystemen als DSM-IV/DSM-5 en ICD-10. Het alles-of-niets-principe van de DSM-IV doet geen recht aan de verschillen tussen mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De DAPP-SF-A biedt de mogelijkheid de DSM-criteria te beoordelen en heeft tegelijkertijd ruimere diagnosemogelijkheden.

Afname, scoring en rapportage

De DAPP-SF-A bestaat uit 144 vragen die door de cliënt zelf beantwoord worden. Een afname duurt ongeveer 25 minuten. De vragenlijst wordt digitaal afgenomen en automatisch gescoord in het Hogrefe Testsystem (HTS 5). Een rapport met alle scores en een profiel wordt automatisch voor u aangemaakt.

Overweegt u om de DAPP-SF-A aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

U kunt kiezen of u scores van de cliënt wilt vergelijken met de algemene populatie of een klinische populatie. In beide gevallen zijn er aparte normtabellen beschikbaar voor jongens en meisjes.

Jaar van uitgave

2017

Ref-ID: 54167 / P-ID: 54166