Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

Vineland-S

Vineland screener 0-6 jaar

Inkijkexemplaren

door Evert Scholte, Gijs van Duijn, Yvette Dijkxhoorn, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 195,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 63,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 70,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 62,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

Deze gedragsvragenlijst geeft in korte tijd een indicatie van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen (jonger dan 6 jaar) en van mensen met een verstandelijke beperking met een hogere kalenderleeftijd maar overeenkomstige ontwikkelingsleeftijd.

Beschrijving

De vragenlijst bestaat uit 72 vragen over alledaags gedrag. De items zijn verdeeld over vier domeinen die verwijzen naar de belangrijkste aspecten van het adaptief functioneren:

  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • dagelijkse vaardigheden
  • motorische vaardigheden

De totaalscore, uitgedrukt in de adaptieve ontwikkelingsleeftijd in maanden, is een indicatie voor het algemeen niveau van adaptief functioneren. Op het uitslagformulier kan de relatieve ontwikkelingsvoorsprong of achterstand in maanden berekend worden.

Op basis van de vier domeinscores kan een profiel gemaakt worden van de zwakke en sterke kanten. Dit profiel is gerelateerd aan specifieke diagnostische groepen (zoals bijvoorbeeld autismespectrumstoornis) en biedt aanknopingspunten voor zowel nadere diagnostiek als behandeling.

Afname, scoring en rapportage

De vragenlijst bestaat uit 72 vragen en wordt ingevuld door ouders of verzorgers. Afname van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Verwerking van de antwoorden op het uitslagformulier duurt ook ongeveer 15 minuten.

Op het uitslagformulier krijgt u een duidelijk overzicht van alle scores, de adaptieve ontwikkelingsleeftijd, de verschillen tussen de domeinen en een grafische weergave hiervan.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Normering is gebaseerd op een representatieve steekproef van 979 kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar uit de algemene jeugdbevolking.

Jaar van uitgave

2014

Ref-ID: 52753 / P-ID: 52752