Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

Griffiths III

Griffiths Scales of Child Development 3rd Edition

Mental developments scales (Engelstalig)

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 1.850,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 90,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 90,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 90,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 60,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

Met de Griffiths III mental development scales kan bij kinderen van 0-6 jaar het niveau van hun mentale ontwikkeling worden vastgesteld.

Beschrijving

De Griffiths III geeft een oordeel op de volgende schalen:

  • Grove motorische ontwikkeling. Inclusief balans, coördinatie en controle van de bewegingen.
  • Persoonlijke, sociale en emotionele ontwikkeling. Vaardigheden in het dagelijks leven, mate van onafhankelijkheid en interactie met andere kinderen en vele aspecten van emotionele ontwikkeling.
  • Taalontwikkeling en communicatie. Zowel receptief als expressief taalniveau en het gebruik van taal om te communiceren met anderen.
  • Oog-/handcoördinatie. Inclusief fijne motoriek, vingervlugheid en visuele controle.
  • Leervermogen. Verschillende aspecten van leervermogen gedurende de kinderjaren.

Afname, scoring en rapportage

Voor de afname van de Griffiths lll is een kit met materiaal nodig. Overige benodigdheden zijn een 3-delige (Engelstalige) handleiding, een scoreformulier en een tekenboek. De afname duurt ongeveer 60 minuten. Met behulp van het scoreformulier kan een profiel worden samengesteld voor het niveau van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De normen zijn uit 2015 en zijn gebaseerd op een steekproef van 426 Engelse en Ierse kinderen van 0 tot 6 jaar oud.

Jaar van uitgave

2015

Ref-ID: 52799 / P-ID: 52798