Klinische diagnostiek Neuropsychologie

In de neuropsychologie wordt de brug geslagen tussen het gedrag en het brein. Wanneer deze wisselwerking niet goed verloopt, kan dit problemen geven in het dagelijks leven. Neuropsychologische diagnostiek wordt ingezet als hulpmiddel bij het stellen van diagnoses op het gebied van aandacht, geheugen, flexibiliteit en onderpresteren. Hogrefe biedt neuropsychologische instrumenten die algemeen erkend zijn in de wetenschap én de klinische praktijk. 

Producten

  • De test bestaat uit een eenvoudige testopgave, waarbij in een reeks letters met verticale streepjes binnen korte tijd zoveel mogelijk letters 'd' met exact twee streepjes moeten worden weggestreept. De papieren versie van de d2 is al jaren een vast onderdeel van veel (neuro)psychologische onderzoeken. Bij de revisie van de test zijn de regels verlengd om zo nog beter te kunnen differentiëren …

  • De LLT is een visuo-spatieel alternatief voor veelgebruikte verbale geheugentests. Er hoeft bij dit instrument geen verbale reactie gegeven te worden, waardoor de LLT ook geschikt is voor afatische patiënten. Doordat de stimuli meervoudig worden aangeboden kan er een leercurve worden vastgesteld. Met name de uitgestelde aanbieding zorgt dat de test dementiepatiënten goed kan onderscheide…

  • De MMSE-2 bestaat uit een korte lijst met gestandaardiseerde vragen. Deze vragen geven een beeld van het niveau van functioneren op cognitieve gebieden, als aandacht, geheugen, taalproductie en -begrip en werkgeheugen.Deze geheel vernieuwde versie van de wereldwijd gebruikte MMSE combineert de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de oude versie met meer efficiëntie en hogere gevoelig…

  • De kandidaat moet de figuur van Rey-Osterrieth natekenen. Daarmee worden de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het visueel-ruimtelijk geheugen gemeten.De RCFT heeft een gestandaardiseerde procedure voor het afnemen en scoren. De kandidaat tekent het figuur eerst na van een voorbeeld. Na een pauze waarin de kandidaat andere opdrachtjes krijgt moet hij of zij uit het geheugen de figuur nogmaals mak…

  • Kinderen en volwassenen met een hersenbeschadiging presteren slechter op de SDMT dan gezonde personen, zelfs als er geen sprake is van uiterlijk merkbare stoornissen.Antwoorden kunnen schriftelijk of mondeling gegeven worden, waardoor de test ook geschikt is voor mensen met motorische of spraakstoornissen. Aangezien de test uitsluitend uit geometrische figuren en cijfers bestaat, is deze weinig cu…

  • Uit onderzoek blijkt dat de TOMM gevoelig is voor het simuleren van cognitieve stoornissen ('malingeren'). Omdat de test ongevoelig is voor veel neurologische problemen, is de TOMM een erg betrouwbare test om gesimuleerd geheugenverlies mee te ontdekken. Voor respondenten is het doel van de test niet zichtbaar.De TOMM bestaat uit twee onderdelen waarbij de kandidaat steeds een serie tekeningen te …

  • De VAT is gebaseerd op een klassieke geheugentechniek: visueel associëren. Door een te onthouden object (doelstimulus) gekoppeld aan een ander object (cue) te laten zien, kan de doelstimulus nog lang worden opgeroepen door het vertonen van de cue.In 2014 is de VAT geheel herzien en uitgebreid met twee nieuwe parallelversie (C en D).Er zijn zes varianten van de VAT: vorm A, B, C en D (elk 6 it…

  • Een persoon presteert onder indien deze minder goed presteert dan hij feitelijk zou moeten kunnen presteren. Een episodische geheugenstoornis kenmerkt zich door problemen met de opslag van nieuwe informatie, wat blijkt uit gebrekkige herinnering van deze informatie.De VAT-E is gebaseerd op de items van de vier parallelversies van de Visuele associatietest (VAT). De toevoeging van de VAT-E op de VA…

  • Bij de WCST dienen kaarten met symbolen volgens een bepaalde, steeds wisselende regel te worden gesorteerd. De test wordt beschouwd als indicator van executieve functies, omdat de volgende vaardigheden worden gemeten:Strategisch plannenOrganisatorisch zoekenHet gebruik van omgevingsinvloeden om cognitieve sets te wijzigenGericht gedrag om een doel te bereikenImpulsiviteitDe Modified Wisconsin Card…

  • Met fluency-tests wordt de vloeiende of continue productie van een bepaald type responsen gemeten. De verbale variant (WFT) is een woordproductietest waarbij de cliënt zoveel mogelijk verschillende woorden uit een bepaalde categorie moet opnoemen. Bij de niet-verbale variant (FFT) dient de cliënt zoveel mogelijk verschillende patronen te maken door stippen met elkaar te verbinden.Het vlo…