Klinische diagnostiek Eetproblemen

Ieder mens heeft bepaalde eetgewoonten. Een ongezond voedingspatroon kan echter ernstige gevolgen hebben op de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van iemands leven. De instrumenten van Hogrefe bieden uitkomst om de risicofactoren en de psychologische processen die schuilgaan achter eetproblemen in kaart te brengen. Daarnaast worden onze vragenlijsten ingezet als hulpmiddel bij het stellen van diagnoses voor verschillende eetstoornissen.  

Producten

  • De EDI-3 is een zelfrapportagelijst die uit twee delen bestaat. U bepaalt zelf of en in welke volgorde u beide delen afneemt. Het eerste deel is een complete diagnoselijst, gebaseerd op de DSM-5. Hiermee kunt u eenvoudig inzichtelijk maken in hoeverre de cliënt aan de kenmerken van een eetstoornis voldoet.Het tweede deel brengt de psychologische achtergrond van een cliënt in ka…

  • De ene persoon eet te veel in een toestand van depressie, spanning of eenzaamheid, de ander wanneer er veel en lekker eten is, een derde gaat zich wellicht juist te buiten in een lijnperiode als honger het wint van de wil tot vermageren of als gewichtsvermindering door een heftige gebeurtenis opeens onbelangrijk wordt.Elk van deze drie typen eetgedrag heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en elk e…

  • Het ene kind eet te veel bij sombere gevoelens of spanning, het andere wanneer er veel en lekker eten is, een derde gaat zich wellicht juist te buiten in een lijnperiode wanneer honger het wint van de wil tot vermageren of wanneer gewichtsvermindering door één of andere gebeurtenis opeens onbelangrijk wordt.Elk van deze drie typen eetgedrag heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en el…