Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

SRS-2

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen

Inkijkexemplaren

door Herbert Roeyers, Martine Thys, Celina Druart, Maarten De Schryver, Mark Schittekatte

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 260,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 92,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 84,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 84,00
Exclusief BTW

Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Op voorraad

€ 50,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De Nederlandstalige bewerking van de Social Responsiveness Scale (SRS-2) brengt bij kinderen de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen. De SRS-2 is dankzij de korte afnameduur en hoog onderscheidend vermogen zeer geschikt als screeningsinstrument. Mits aangevuld met andere gegevens is het bovendien een goed hulpmiddel bij het stellen van diagnoses. Ook kan de SRS-2 gebruikt worden als informatiebron voor het opstellen en evalueren van behandelingen.

Andere talen

De SRS(-2) is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Duits en Deens.

Beschrijving

Door vergelijking met populatienormen kan met de SRS-2 bepaald worden of er aanwijzingen zijn voor een stoornis in het autismespectrum (ASS). De SRS-2 kan ook helpen om ASS te onderscheiden van andere psychiatrische aandoeningen bij kinderen, omdat precies die categorie van sociale beperkingen wordt uitgelicht die kenmerkend is voor ASS. Vergelijking met klinische normen geeft inzicht in de ernst van de stoornis. De SRS-2 biedt als kwantitatief instrument ook ruime mogelijkheden om het effect van interventies te meten.

Bij gebruik van de SRS-2 in het kader van screening en diagnose staat de totaalscore centraal. De SRS-2 kent vijf behandelschalen:

 • Sociaal bewustzijn
 • Sociale cognitie
 • Sociale communicatie
 • Sociale motivatie
 • Autistische preoccupaties

Daarnaast zijn er twee DSM-5 subschalen die aansluiten bij de onderverdeling van symptomen in de DSM-5.

 • Sociale communicatie en interactie
 • Stereotiepe gedragingen en interesses

De SRS-2 heeft twee versies: een informantenlijst over driejarige kinderen (inclusief los profielformulier) en een informantenlijst over vier- tot achttienjarige kinderen (inclusief los profielformulier).

Afname, scoring en rapportage

De 65 vragen van de SRS-2 kunnen in 15 minuten worden afgenomen bij ouders van kinderen en adolescenten. De informantenlijsten zijn vragenlijsten op zelfkopiërend papier. Door het vastgelijmde bovenvel te verwijderen wordt het scoreformulier zichtbaar. De schaalscores worden verder verwerkt met het profielformulier. Hier staat tevens de interpretatie van de totaalscore.
U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS 5: er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Overweegt u om de SRS-2 aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Er zijn aparte normen voor de volgende groepen:

 • Nederlandse jongens van 3 jaar, informanten: ouders
 • Nederlandse meisjes van 3 jaar, informanten: ouders
 • Nederlandse jongens tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders
 • Nederlandse meisjes tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders
 • Vlaamse jongens tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders
 • Vlaamse meisjes tussen de 4 en 18 jaar informanten: ouders
 • Autismespectrumpopulatie tussen de 4 en 18 jaar, informanten: ouders

Door vergelijking met Nederlandse of Vlaamse populatienormen kan bepaald worden of er sprake is van een stoornis in het autismespectrum. Vergelijking met klinische normen geeft inzicht in de ernst van de stoornis.

Jaar van uitgave

2015

Ref-ID: 52694 / P-ID: 47985