Klinische diagnostiek Aandacht, ADHD en geheugen

Omdat aandacht en geheugen zulke basale functies van ons brein zijn, valt elke stoornis in dit domein meteen op. Dankzij moderne onderzoeksmethoden en nieuwe beeldvormende technieken wordt er steeds meer bekend over het functioneren van de hersens en de problemen die er in kunnen optreden.

Verminderde aandacht kan voor zowel kinderen als volwassenen problemen opleveren. Voor kinderen kan dit bijvoorbeeld leiden tot verminderde schoolprestaties of moeite met het sturen van gedrag. Voor volwassenen kan dit voor moeilijkheden in de werksituatie zorgen.

Met behulp van onze tests, zoals de d2 aandachts- en concentratietest, wordt de ernst en aard van de aandachtsproblemen in kaart gebracht. Dit is belangrijk voor het bepalen van een effectieve behandeling of advies. Hiernaast dragen onze tests bij aan het diagnostisch proces wanneer er mogelijk sprake is van ADHD of ADD. 

Problemen in het geheugen komen veel voor, in het bijzonder bij oudere mensen, en kunnen het dagelijks leven erg lastig maken. Geheugenproblemen kunnen tal van oorzaken en verschillende vormen hebben. Gaat er iets mis bij het opslaan, of juist bij het ophalen van informatie? Zijn de problemen algemeen, of specifiek verbaal of visueel?

Ook voor het identificeren van de oorzaken van geheugenproblemen hebben wij verschillende test zoals de LLT, de VAT-E of de WFT en FFT. Het effect van de problemen op ons gedrag of functioneren wordt op deze manier meetbaar gemaakt.

Producten

  • De test bestaat uit een eenvoudige testopgave, waarbij in een reeks letters met verticale streepjes binnen korte tijd zoveel mogelijk letters 'd' met exact twee streepjes moeten worden weggestreept. De papieren versie van de d2 is al jaren een vast onderdeel van veel (neuro)psychologische onderzoeken. Bij de revisie van de test zijn de regels verlengd om zo nog beter te kunnen differentiëren…

  • De LLT is een visuo-spatieel alternatief voor veelgebruikte verbale geheugentests. Er hoeft bij dit instrument geen verbale reactie gegeven te worden, waardoor de LLT ook geschikt is voor afatische patiënten. Doordat de stimuli meervoudig worden aangeboden kan er een leercurve worden vastgesteld. Met name de uitgestelde aanbieding zorgt dat de test dementiepatiënten goed kan onderscheid…

  • De kandidaat moet de figuur van Rey-Osterrieth natekenen. Daarmee worden de visueel-ruimtelijke vaardigheden en het visueel-ruimtelijk geheugen gemeten.De RCFT heeft een gestandaardiseerde procedure voor het afnemen en scoren. De kandidaat tekent het figuur eerst na van een voorbeeld. Na een pauze waarin de kandidaat andere opdrachtjes krijgt moet hij of zij uit het geheugen de figuur nogmaals ma…

  • Kinderen en volwassenen met een hersenbeschadiging presteren slechter op de SDMT dan gezonde personen, zelfs als er geen sprake is van uiterlijk merkbare stoornissen.Antwoorden kunnen schriftelijk of mondeling gegeven worden, waardoor de test ook geschikt is voor mensen met motorische of spraakstoornissen. Aangezien de test uitsluitend uit geometrische figuren en cijfers bestaat, is deze weinig c…

  • Uit onderzoek blijkt dat de TOMM gevoelig is voor het simuleren van cognitieve stoornissen ('malingeren'). Omdat de test ongevoelig is voor veel neurologische problemen, is de TOMM een erg betrouwbare test om gesimuleerd geheugenverlies mee te ontdekken. Voor respondenten is het doel van de test niet zichtbaar.De TOMM bestaat uit twee onderdelen waarbij de kandidaat steeds een serie tekeningen te…

  • De VAT is gebaseerd op een klassieke geheugentechniek: visueel associëren. Door een te onthouden object (doelstimulus) gekoppeld aan een ander object (cue) te laten zien, kan de doelstimulus nog lang worden opgeroepen door het vertonen van de cue.In 2014 is de VAT geheel herzien en uitgebreid met twee nieuwe parallelversie (C en D).Er zijn zes varianten van de VAT: vorm A, B, C en D (elk 6 i…

  • Een persoon presteert onder indien deze minder goed presteert dan hij feitelijk zou moeten kunnen presteren. Een episodische geheugenstoornis kenmerkt zich door problemen met de opslag van nieuwe informatie, wat blijkt uit gebrekkige herinnering van deze informatie.De VAT-E is gebaseerd op de items van de vier parallelversies van de Visuele associatietest (VAT). De toevoeging van de VAT-E op de V…

  • Met fluency-tests wordt de vloeiende of continue productie van een bepaald type responsen gemeten. De verbale variant (WFT) is een woordproductietest waarbij de cliënt zoveel mogelijk verschillende woorden uit een bepaalde categorie moet opnoemen. Bij de niet-verbale variant (FFT) dient de cliënt zoveel mogelijk verschillende patronen te maken door stippen met elkaar te verbinden.Het vl…