Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

SON-R 2-8

Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest

door Peter J. Tellegen, Jacob A. Laros

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 211,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 90,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 155,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 2.125,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

Met de SON-R 2-8 kan een oordeel gegeven worden over de algemene intelligentie van jonge kinderen van twee tot acht jaar. Ook kunnen aparte scores berekend worden voor de performale onderdelen en de redeneertaken.Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie, en voor allochtone kinderen waarvoor Nederlandstalig testmateriaal niet of minder geschikt is.

Andere talen

De SON-R 2-8 is ook verkrijgbaar in het Duits en Engels.

Beschrijving

De SON-R 2-8 is de nieuwste versie van de Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest. Een bijzonder aspect van de test is het geven van feedback tijdens de afname. Dankzij de feedback en het voordoen van de eerste items is afname bij jonge kinderen goed mogelijk.

Bekijk hier een filmpje waarin de SON-R 2-8 wordt toegelicht:


De SON-R 2-8 bestaat uit de volgende subtests:

PerformaalRedeneren
1. Puzzels2. Categorieën
3. Patronen4. Situaties
5. Mozaïeken6. Analogieën

De SON-R 2-8 verschilt van de SON-R 2½-7 op de volgende punten:

  • De normen zijn geactualiseerd
  • Plaatjes van Categorieën zijn minder cultuurgevoelig
  • Materialen aantrekkelijker door meer gebruik van kleur
  • Moeilijkheidsopbouw verbeterd met nieuwe items
  • Subtestvolgorde aangepast

Afname, scoring en rapportage

De items zijn steeds gerangschikt naar moeilijkheid. Hierdoor kan een ‘instapprocedure’ gehanteerd worden, die gerelateerd is aan de leeftijd en de vaardigheid van het kind. In combinatie met het hanteren van afbreekregels blijft de afnameduur hierdoor beperkt tot circa vijftig minuten. Per kind gebruikt u een scoreformulier en een opgaveblad voor de subtest Patronen.
Om de scores te berekenen kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudig digitaal scoringsprogramma. Het programma wordt geleverd op een USB-stick en kan op elke Windows-computer (XP, Vista, 7, 8 en 10) geïnstalleerd worden. Doordat in het scoringsprogramma gebruik is gemaakt van continue normering levert het nauwkeuriger scores op dan handmatige scoring.
Het scoreprogramma maakt een kant-en-klaar rapport met daarin het SON-IQ, de standaardscores per subtest en de referentieleeftijden.

Kwalificatieniveau: niveau B

Vragen over het gebruik van dit instrument? Lees hier de veelgestelde vragen over de SON-R 2-8.

Normen

De SON-R 2-8 is genormeerd voor kinderen vanaf 2 jaar en 0 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden oud. Het Nederlandse normonderzoek is uitgevoerd in 2016. Er zijn zeer uitgebreide normgegevens.

Jaar van uitgave

2017

Ref-ID: 53584 / P-ID: 51939