RBS

RBS Rekenbelevingsschaal

Rekenbelevingsschaal

door Jojanneke van der Beek, Sylke Toll, Hans van Luit

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 165,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 85,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 80,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De primaire functie van de RBS is om de rekenbeleving van leerlingen in kaart te brengen binnen individuele diagnostische trajecten. De uitkomsten kunnen als uitgangspunt dienen voor passende begeleidingsadviezen. Daarnaast kan de RBS ingezet worden als instrument om individuele handelingsplannen te evalueren.

Beschrijving

De RBS is een zelfrapportagevragenlijst waarmee vier aspecten in kaart worden gebracht die een rol spelen bij moeilijkheden tijdens het rekenen:

  • Adaptieve coping
  • Maladaptieve coping
  • Rekenzelfbeeld
  • Rekenangst

Afname, scoring en rapportage

De RBS bestaat in totaal uit 66 stellingen. De leerling geeft op een vierpuntsschaal aan hoe vaak hij/zij iets denkt, voelt of doet als hij/zij problemen heeft met het uitrekenen van een som of in hoeverre hij/zij het eens is met de uitspraak. Het afnemen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.

Door de achterkant van de vragenlijsten los te scheuren kan de score eenvoudig worden berekend op het scoreformulier.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Er zijn representatieve Nederlandse normen voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. In beide gevallen zijn er aparte normen beschikbaar voor jongens en meisjes.

Jaar van uitgave

2017

Ref-ID: 54174