PBVB

Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke beperking

Inkijkexemplaren

door Noud Frielink, Carlo Schuengel, Petri Embregts

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 50,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 120,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 70,00
Exclusief BTW

De PBVB is een zelfrapportagelijst waarmee eenvoudig de behoeftevervulling en behoeftefrustratie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking in kaart kunnen worden gebracht.

Doel en doelgroep

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook voor deze mensen is het zeer belangrijk dat er voldaan wordt aan de drie belangrijkste psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Met behulp van de PBVB kan in kaart worden gebracht in hoeverre deze basisbehoeften bevredigd worden, maar ook in hoeverre iemand frustratie ervaart op deze gebieden. Zo kan de behandeling en hulpverlening effectief worden aangepast op de behoeften van de persoon.


De PBVB is af te nemen bij volwassenen vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren.

Beschrijving

De PBVB is een zelfrapportagevragenlijst die haar wortels vindt in de zelfdeterminatietheorie en bestaat uit zes schalen:

  • Autonomie bevrediging
  • Autonomie frustratie
  • Verbondenheid bevrediging
  • Verbondenheid frustratie
  • Competentie bevrediging
  • Competentie frustratie

Deze schalen leveren een score op tussen de 4 en de 20. Aan de hand van de scores wordt inzicht verkregen in de behoeftebevrediging en behoeftefrustratie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Met behulp van de resultaten kan de meeste effectieve hulpverlening worden gekozen. De PBVB is ook uitermate geschikt om meerdere keren af te nemen, om zo de effectiviteit van een behandelplan te volgen.

Afname, scoring en rapportage

De PBVB is een zeer gebruiksvriendelijke vragenlijst die in ongeveer 10 minuten kan worden afgenomen. De scoring neemt 5 minuten in beslag.

Vanaf 2020 is digitale afname in HTS 5 ook mogelijk

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De test maakt geen gebruik van normen.

Jaar van uitgave

2019

Ref-ID: 5706503 / P-ID: 57713