Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

DESSA

DESSA Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties

Inkijkexemplaren

door Paul LeBuffe, Jack A. Naglieri, Valerie B. Shapiro

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 90,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 81,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 34,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 81,00
Exclusief BTW

Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Op voorraad

€ 60,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De DESSA is een instrument waarmee sociaal-emotionele competenties van kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) in kaart kunnen worden gebracht. Op basis van de gedragsbeoordelingen wordt de mate bepaald waarin kinderen adequaat willen en kunnen handelen in sociale situaties.

De DESSA is bedoeld om kinderen te identificeren die minder ontwikkeld zijn, zodat deze competenties door gerichte interventies verbeterd kunnen worden.

Beschrijving

De DESSA bestaat uit een Ouderversie en een Leerkrachtversie. Hiermee is de DESSA een van de weinige instrumenten die zowel binnen als buiten een schoolse context inzicht geeft in de sociaal-emotionele gedragingen van een kind.

De DESSA bestaat uit 72 items en geeft scores op acht schalen.

  • Persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Optimistisch denken
  • Doelgericht gedrag
  • Sociaal bewustzijn
  • Besluitvorming
  • Relationele vaardigheden
  • Zelfbewustzijn
  • Zelfmanagement

Op basis van de acht schaalscores wordt een totaalscore vastgesteld, die een globale indicatie geeft van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind.
In het kader van de positieve psychologie wordt bij de DESSA uitgegaan van competenties en niet van probleemgedrag. Met de vragenlijst worden vaardigheden gemeten die dienen als beschermende factoren voor kinderen.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van een vragenlijst duurt circa 10 minuten. Ouders en leerkrachten geven op een vijfpuntsschaal aan in hoeverre het kind bepaald gedrag heeft vertoond in de afgelopen weken. Het profielformulier is te gebruiken bij zowel de ouder- als de leerkrachtvragenlijst en geeft een duidelijk overzicht van de normscores op de 8 schalen en de totaalscore.

U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS 5: er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Overweegt u om de DESSA aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Voor de Ouderversie en de Leerkrachtversie zijn er normen beschikbaar die representatief zijn voor de Nederlandse populatie (4-12 jaar).

Jaar van uitgave

2013

Ref-ID: 52730 / P-ID: 52729