Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

BRIEF Screener

BRIEF Screener Vragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren

Inkijkexemplaren

door Mariëtte Huizinga, Diana Smidts

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 55,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 75,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 75,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 75,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 205,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 205,00
Exclusief BTW

Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Op voorraad

€ 30,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De BRIEF Screener is een sterk verkorte versie van de volledige BRIEF-vragenlijsten, en is ontwikkeld om in (G)GZ en onderwijs snel een globaal beeld van het niveau van executief functioneren te geven. Een hoge score is een aanwijzing om verder onderzoek te (laten) doen naar de executieve functies van het kind of de jongere.
Over kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen de ouder- en de leerkrachtvragenlijst worden ingevuld. Over jongeren tussen de 11 en 17 jaar kunnen de ouder- en zelfrapportagelijst worden ingevuld.

Beschrijving

De ouder-, leerkracht- en jongerenversie van de BRIEF Screener bestaan uit een beperkt aantal vragen die samen op een efficiënte manier een algemeen beeld geven van het executief functioneren. De vragen zijn zo gekozen dat ze een adequate afspiegeling vormen van de verschillende domeinen van executieve functies. Indien mogelijk wordt aangeraden twee versies te laten invullen.
De gemiddelde scores op de BRIEF Screener correleren zeer hoog met de volledige BRIEF (> .93), waardoor mag worden aangenomen dat de BRIEF Screener een goede schatting geeft van de executieve functies van een kind of jongere, zoals die op de volledige BRIEF gerapporteerd zouden worden.

De BRIEF Screener is ontwikkeld voor gebruik in onderwijs en gezondheidszorg, maar kan ook in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Hoewel de BRIEF Screener breed kan worden ingezet is het belangrijk om te beseffen dat executieve functies multi-dimensioneel zijn en dat het gebruik van een screener een beperkt beeld geeft. Met andere woorden: de BRIEF Screener kan gebruikt worden om een globaal beeld te krijgen, maar aanvullend onderzoek (met bijvoorbeeld de BRIEF) is vereist om de specifieke sterke en zwakke kanten vast te stellen.

Afname, scoring en rapportage

Invullen van de BRIEF Screener duurt 5-10 minuten.
Door de achterkant van de vragenlijsten los te scheuren kan de score eenvoudig worden berekend op het scoreformulier. De totaalscore kan vervolgens omgezet worden naar een percentielscore en vergeleken worden met een 'cut-off'.
De BRIEF Screener kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. Bij een digitale afname wordt er automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Overweegt u om de BRIEF Screener aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau A

Normen

Voor de drie versie van de BRIEF Screener zijn Nederlandse normen beschikbaar die zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Door vergelijking met de normgegevens kan bepaald worden of er mogelijk problemen zijn met de executieve functies. Een verhoogde score is een aanwijzing om verder onderzoek naar het executief functioneren van het kind of de jongere te doen.

Jaar van uitgave

2016

Ref-ID: 52802 / P-ID: 52801