Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

ANTAT

ANTAT Amsterdam Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheden

door Leo Blomert, Charlotte Koster

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 182,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 87,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 43,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De ANTAT brengt de verbaal communicatieve vaardigheid van volwassen afasiepatiënten in beeld. De resultaten van de ANTAT zijn het uitgangspunt van behandeling. Ook het verloop van de afasie kan met de ANTAT worden vastgesteld.

Andere talen

Een Duitse versie is in ontwikkeling.

Beschrijving

De test richt zich niet op tekortkomingen in formele taalvaardigheid, zoals syntactische tekorten, maar juist op de vaardigheid die een patiënt nog heeft om zijn boodschap over te brengen, ondanks een taalstoornis.

De test bestaat uit een aantal alledaagse scenario´s waarbij de patiënt wordt gevraagd iets duidelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de dokter bellen voor een afspraak.

Afname, scoring en rapportage

Per afname zijn er eerst twee oefenscenario´s en vervolgens tien scenario´s. De scenario´s worden volgens een vast protocol afgenomen. Na afname wordt op het formulier de score berekend voor begrijpelijkheid en verstaanbaarheid. Deze somscores worden aan de hand van de normtabellen omgezet in normscores. Beidenormscores samen maken een interpretatie van de verbaal communicatieve effectiviteit mogelijk.

De afnametijd is circa 15 minuten.

Om herhaaldelijke afnames mogelijk te maken zijn er twee versies ontwikkeld (ANTAT I en ANTAT II).

Kwalificatieniveau: niveau A

Normen

Voor beide versies zijn normgroepen gebruikt van meer dan 450 volwassen afasiepatiënten.

Jaar van uitgave

2008

Ref-ID: 52659