Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

ADOS-2

ADOS-2 Autisme diagnostisch observatieschema

Autisme diagnostisch observatieschema

Inkijkexemplaren

door Annelies de Bildt, Maretha de Jonge, Kirstin Greaves-Lord

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 82,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 2.750,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 450,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 1.225,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 140,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 82,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 82,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 82,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 82,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 1.100,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De ADOS-2 is het wereldwijd gebruikte observatieschema voor autismespectrumstoornissen (ASS). Tijdens de afname van de ADOS-2 lokt de onderzoeker sociaal, communicatief, stereotiep en spelgedrag uit om zo gedrag te kunnen observeren dat mogelijk wijst op autisme.

De ADOS-2 kan gebruikt worden bij peuters (vanaf 12 maanden), kinderen, adolescenten en volwassenen waarbij een vermoeden van autisme bestaat.

Andere talen

De ADOS-2 is ook verkrijgbaar in het Engels, Duits, Frans en vele andere talen.

Beschrijving

Een afname bestaat uit een reeks activiteiten die volgens een protocol wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de gekozen module kan dat variëren van fantasiespel met poppen en kiekeboe spelen met een jong kind tot het maken van een puzzel met abstracte figuren en een gesprek over emoties met een volwassene.

In combinatie met de ADI-R vormt de ADOS-2 de gouden standaard op het gebied van diagnostiek van autismespectrumstoornissen. 

Modules

De ADOS-2 kent vijf modules. Afhankelijk van leeftijd en taalontwikkeling wordt een passende module gekozen.

 • Module P is geschikt voor peuters met weinig tot geen gesproken taal. Deze module bevat vooral speelse activiteiten als bellenblazen, aandacht vragen, gedrag imiteren en een pop in bad doen. De afname duurt circa 45 minuten.
 • Module 1 wordt gebruikt bij kinderen die niet of nauwelijks spreken. Deze module bevat vooral speelse activiteiten, zoals bellenblazen, kiekeboe spelen en fantasiespel met poppen. De afname van deze module duurt circa 45 minuten.
 • Module 2 wordt gebruikt bij kinderen die wel korte zinnetjes gebruiken maar nog geen vloeiend taalgebruik hebben. Deze module bevat vooral speelse activiteiten, zoals bellenblazen, kiekeboe spelen en fantasiespel met poppen. Daarnaast zijn er activiteiten zoals het beschrijven van een afbeelding en het vertellen van een verhaal uit een boek. De afname van deze module duurt circa 45 minuten.
 • Module 3 wordt gebruikt bij kinderen en adolescenten met vloeiend taalgebruik. Naast doe-activiteiten zoals het maken van een puzzel en gezamenlijk interactief spel zijn er gesprekken over bijvoorbeeld emoties. De afname van deze module duurt 45-60 minuten.
 • Module 4 wordt gebruikt bij adolescenten en volwassenen met vloeiend taalgebruik. Naast doe-activiteiten zoals het maken van een puzzel zijn er gesprekken over bijvoorbeeld vriendschap, eenzaamheid en toekomstverwachtingen. De afname van deze module duurt 45-60 minuten.

Een overzicht van de inhoud van de testkit vindt u hier.

De ADOS-2 rubriceert de observaties die tijdens de activiteiten verzameld zijn naar vijf domeinen:

 • Taal en communicatie
 • Wederkerige sociale interactie
 • Spel/Verbeelding
 • Stereotiepe gedragingen en beperkte interesses
 • Overig afwijkend gedrag

Afname, scoring en rapportage

Afhankelijk van de module duurt de afname tussen de 30 en 60 minuten. Bij de modulen P en 1 is een ouder/verzorger in de ruimte bij de onderzoeker en de cliënt, bij de andere modulen is dit facultatief.

Tijdens de afname maakt de onderzoeker aantekeningen die direct na de afname verwerkt worden tot scores in het moduleboekje. Het toekennen van de scores gebeurt volgens een gestandaardiseerde procedure. Deze scores op de verschillende domeinen worden gecombineerd met behulp van scoringsalgoritmes, die opgenomen zijn op de laatste pagina van de moduleboekjes. Hiermee kom je uiteindelijk tot de ADOS-2 classificatie.

In Nederland worden regelmatig trainingen over het gebruik van de ADOS-2 gegeven door verschillende organisaties. Deze trainingen worden gecoördineerd vanuit Accare Opleidingen. Lees er hier meer over


Kwalificatieniveau: niveau B. Daarnaast is een training sterk aanbevolen.

Vragen over het gebruik van dit instrument? Lees hier de veelgestelde vragen over de ADOS-2.

Normen

Met behulp van cut-offscores kan er worden geclassificeerd als:

 • autisme
 • autismespectrumstoornis
 • non-spectrum

Bij de module voor peuters (Module P) wordt in plaats daarvan een mate van bezorgdheid aangegeven.

Voor de totaalscores van Module 1, 2 en 3 kan ook een vergelijkingsscore worden opgezocht. Daarmee kunnen afnames voor verschillende leeftijden, ontwikkelingsniveaus en modules onderling met elkaar worden vergeleken.

Jaar van uitgave

2013

Ref-ID: 5702805 / P-ID: 17944