AAT Startpakket (Handleiding, onderzoeksmap, 10 onderzoeksformulieren, Fiches, Letter- en woordblokjes en geluidsfragmenten op cd.)
Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

AAT

AAT Akense Afasie Test

door Patty Graetz, Ria De Bleser, Klaus Willmes

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 101,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 34,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 332,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De Akense Afasie Test wordt afgenomen bij patiënten bij wie een taalstoornis wordt vermoed, en bij patiënten bij wie men het verloop van de afasie in kaart wil brengen.

De AAT kan voor verschillende doeleinden worden toegepast. De vier hoofddoelen staan hier schematisch weergegeven:

 • Vaststellen of er sprake is van afasie bij een patiënt
 • Beschrijving van de ernst van de stoornis aangaande
  - spreken
  - luisteren
  - lezen
  - schrijven
 • Classificatie van afasie naar de vier hoofdsyndromen
  - Globale afasie
  - Wernicke-afasie
  - Broca-afasie
  - Amnestische afasie
 • Beoordeling van verloop van de afasie bij een patiënt

Andere talen

De AAT is bij Hogrefe ook in het Duits en Italiaans beschikbaar.

Beschrijving

De AAT bestaat uit zes subtests.

 • Spontane taal
 • Token test
 • Naspreken
 • Schrijftaal
 • Benoemen
 • Taalbegrip

Afname, scoring en rapportage

Afname van de AAT duurt 60 tot 90 minuten. De onderzoeker en de patiënt zitten daarbij samen aan tafel en de onderzoeker biedt verschillende opdrachten aan uit de onderzoeksmap. De onderzoeker maakt geluidsopnames en noteert de scores voor de onderdelen op het onderzoeksformulier. Met behulp van de handleiding kunnen de bijbehorende normscores worden vastgesteld. Deze worden genoteerd op de voorzijde van het onderzoeksformulier

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De normen zijn gebaseerd op een steekproef van 442 volwassen afasie-patiënten en 100 controleproefpersonen. De controlegroep bestond uit volwassenen met een rechterhelftbeschadiging, mensen met een linkerhelftbeschadiging en mensen zonder hersenbeschadiging.

Jaar van uitgave

2008

Ref-ID: 52655