Om door te gaan met de aanschaf moet u geautoriseerd zijn in één van de volgende groepen:
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..

RSI

Beoordelingsschaal voor functionele beperkingen

Inkijkexemplaren

door Sam Goldstein, Jack A. Naglieri

Pen-en-papier

Op voorraad

€ 50,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 75,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 40,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 40,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 40,00
Exclusief BTW

Op voorraad

€ 40,00
Exclusief BTW

Doel en doelgroep

De RSI is een vragenlijst waarmee informatie verkregen kan worden over de mate van impact van een psychologische, fysieke of cognitieve stoornis op het dagelijks leven van kinderen en jongeren van vijf tot en met achttien jaar. De resultaten kunnen gebruikt worden met andere klinische, diagnostische en medische informatie om een completer beeld van het individu te verkrijgen en te helpen bij het maken van diagnostische beslissingen en het opstellen van een behandelplan.

De RSI kan ingevuld worden door ouders en leerkrachten over kinderen van 6 tot en met 18 jaar.

Beschrijving

De RSI is ontwikkeld om beperkingen van kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar oud over verschillende levensgebieden in kaart te brengen. De RSI bestaat uit twee versies: een oudervragenlijst en leerkrachtvragenlijst, en bevat schalen die de beperkingen in de volgende gebieden in kaart brengen:

  • School of werk
  • Sociaal
  • Mobiliteit
  • Huishoudelijk
  • Familie
  • Verzorging

Afname, scoring en rapportage

De oudervragenlijst duurt 10 minuten om in te vullen, de leerkrachtvragenlijst slechts 5 minuten. Door de achterkant van de vragenlijsten los te scheuren kunnen de ruwe schaalscores en de totaalscore eenvoudig berekend worden op het scoreformulier. Deze scores kunnen vervolgens overgebracht worden naar het profielformulier waar deze omgezet worden naar T¬-scores voor de schalen en totaalscore. Hierbij wordt ook aangegeven of de score als geen beperking, lichte beperking, matige beperking of een hoog niveau van beperking kan worden geclassificeerd. Daarnaast kan op het profielformulier een vergelijking tussen afnames van verschillende informanten gemaakt worden.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Momenteel zijn er Nederlandse populatienormen beschikbaar, verzameld in 2016 en 2017. In de handleiding zijn de volgende normtabellen opgenomen:

  • Oudervragenlijst: aparte normen voor jongens en meisjes, voor de leeftijdscategorieën 6 - 11 jaar en 12 - 18 jaar
  • Leerkrachtvragenlijst: aparte normen voor jongens en meisjes, voor de leeftijdscategorieën 6 - 11 jaar en 12 - 18 jaar

In 2019 zullen er ook klinische normen verschijnen.

Jaar van uitgave

2018

Ref-ID: 5705707 / P-ID: 55820