Privacyverklaring

Hogrefe Uitgevers is zich ervan bewust dat u bij het gebruiken van onze website en webshop persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Wij waarderen uw vertrouwen en zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen. In dit document beschrijven we hoe we dat doen.

Gegevens verzamelen

Tenzij hierna anders vermeld verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonlijke gegevens niet. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we wel enige informatie zoals IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, het internetadres dat naar ons verwees en de tijd. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u te identificeren. Dit wordt anoniem geëvalueerd voor statistisch onderzoek. 

Indien u onze nieuwsbrief van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het
voor u relevant is.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ons uit vrije wil daarvoor toestemming geeft door zich aan te melden voor een account in onze webshop, of indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en de daarvoor benodigde gegevens zelf aan ons levert.

We gebruiken deze gegevens alleen voor het bedoelde gebruik, zoals het leveren van producten en versturen van de nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens ook om u op te hoogte te houden van nieuwe producten, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen.

In geval u gegevens aan ons geeft per e-mail of telefoon in het kader van een vraag over onze producten of dienstverlening zullen wij deze gebruiken om u te bereiken om uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan in een bestand met contactgegevens.

Solliciteren

Indien u bij ons via e-mail solliciteert zullen we deze gegevens uitsluitend gebruiken ter behandeling van deze sollicitatie en deze niet aan derden geven, noch ergens opslaan.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website creëert en bewaart op uw harde schijf in een tijdelijke opslag in het geheugen. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Ze veroorzaken geen schade en bevatten geen persoonlijke gegevens over u. De informatie in cookies zorgt wel dat we uw computer bij uw volgende bezoek kunnen herkennen. Daarmee kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de website gebruiksvriendelijker maken, bijvoorbeeld door op te slaan dat u de Nederlandse website van Hogrefe bezoekt.

Etracker

Deze website gebruikt etrackertechnologie (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers op onze website. Alle bezoekersdata worden anoniem verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en om gebruikersprofielen op te stellen, ten behoeve van marketing en websiteoptimalisatie. Ook cookies (zie hierboven) kunnen hiervoor worden ingezet. De gegevens die we verzamelen met etrackertechnologie worden niet gebruikt om de persoonlijke identiteit van een websitebezoeker op te slaan en worden niet gekoppeld aan eventuele persoonlijke gegevens van de websitebezoeker.

Gegevens aan derden verstrekken

We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij we wettelijk verplicht zijn informatie te geven of wanneer dat nodig is om aan onze verplichtingen uit een overeenkomst met u te voldoen, bijvoorbeeld door uw afleveradres door te geven aan een bezorger. In dat geval zullen we de gegevens die we doorgeven tot het minimum beperken. Ook onze externe leveranciers zijn contractueel en wettelijk gebonden om alle databeschermingsregels op te volgen.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden bewaard op servers binnen Europa waartoe de toegang beperkt is. We nemen technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze veiligheidsmaatregelen worden op regelmatige basis geëvalueerd en worden aangepast als dit nodig is door technologische vooruitgang.

Gegevens inzien

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen per e-mail. Hogrefe Uitgevers zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over gegevensbescherming in het algemeen kunt u contact opnemen met Hogrefe Uitgevers, per e-mail of telefonisch via +31206713543.