IDS-2

Vragen over de IDS-2 intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

1 Kun je ook alleen het onderdeel executieve functies afnemen?

In de testinstructies staat dat deze subtest alleen afgenomen mag worden wanneer subtest 3 Twee kenmerken doorstrepen en subtest 15 Woorden noemen al afgenomen zijn. Het idee hierachter is dat bij subtest 16 twee taken tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd waarvoor het handig is dat het kind al geoefend heeft met de twee taken en daardoor goed bekend is met deze taken. Het probleem is dat subtest 3 Twee kenmerken doorstrepen onderdeel uit maakt van het intelligentiegedeelte.

Gebruikers wordt nu het volgende aangeraden:

  • Zorg ervoor dat het kind de testopgave van 3 Twee kenmerken doorstrepen goed begrijpt. Controleer dit aan de hand van de oefenopdrachten van 16 Aandacht verdelen. Eventueel (maar dat is niet verplicht) kunt u, wanneer u denkt dat het kind de opgave niet goed begrijpt, het kind laten oefenen met subtest 3. U hoeft dit onderdeel dan niet te scoren, maar u verbruikt natuurlijk wel een testformulier. 

2 Is de IDS-2 al beoordeeld door de Cotan?

De IDS-2 is door ons eind 2018 ter beoordeling aangeboden bij de Cotan. Hoe lang het duurt om deze test te beoordelen is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de beoordelaars en het aantal tests dat ter beoordeling is aangeboden. Onze ervaring is dat een beoordeling 9-18 maanden kan duren.