d2 Aandachts- en concentratietest

Vragen over de d2 Aandachts- en concentratietest

1 Hoe komt het dat de grafiek en de tekst in het rapport van het scoringsprogramma soms van elkaar verschillen?

In het testrapport wordt onderaan de pagina een interpretatie gegeven van de behaalde resultaten.  Daarbij kan het voorkomen dat de stip in de grafiek binnen het gemiddelde gedeelte staat, terwijl de tekst ernaast van onder/boven gemiddeld spreekt.

Dit komt doordat in de tekst alle T-scores onder de 50 beneden gemiddeld zijn, en alle T-scores boven de 50 boven gemiddeld. In de grafiek wordt echter de gangbare interpretatie van T-scores gebruikt, waarbij alle scores tussen de 40 en 60 'gemiddeld' heten.

In het geval van een verschil tussen de grafiek en de tekst adviseren wij daarom uit te gaan van de grafiek.

2 Watvoor scores worden er gerapporteerd in de resultaten van het scoringsprogramma?

De ruwe scores worden door het scoringsprogramma omgerekend naar T-scores.