d2 Aandachts- en concentratietest

Vragen over de d2 Aandachts- en concentratietest

1 Hoe komt het dat de grafiek en de tekst in het rapport van het scoringsprogramma soms van elkaar verschillen?

In het testrapport wordt onderaan de pagina een interpretatie gegeven van de behaalde resultaten.  Daarbij kan het voorkomen dat de stip in de grafiek binnen het gemiddelde gedeelte staat, terwijl de tekst ernaast van onder/boven gemiddeld spreekt.

Dit komt doordat in de tekst alle T-scores onder de 50 beneden gemiddeld zijn, en alle T-scores boven de 50 boven gemiddeld. In de grafiek wordt echter de gangbare interpretatie van T-scores gebruikt, waarbij alle scores tussen de 40 en 60 'gemiddeld' heten.

In het geval van een verschil tussen de grafiek en de tekst adviseren wij daarom uit te gaan van de grafiek.

Bij de d2-R wordt een iets andere interpretatie gehanteerd. Hierbij heten alle T-scores tussen de 45 en de 55 'gemiddeld'. 

2 Wat voor scores worden er gerapporteerd in de resultaten van het scoringsprogramma?

De ruwe scores worden door het scoringsprogramma omgerekend naar T-scores.

3 Wat is het verschil tussen de d2 en de d2-R?

De d2-R is de digitale variant van de d2, maar wijkt op een aantal punten af. Deze heeft namelijk langere stimulus-regels met 60 in plaats van 47 stimuli. Ook heeft de d2-R eigen normen.