ADOS-2

Vragen over de ADOS-2 - Autisme diagnostisch observatieschema

1 Waar vind ik informatie over ADOS-2 trainingen?

In Nederland worden regelmatig trainingen over het gebruik van de ADOS-2 gegeven door verschillende organisaties. Deze trainingen worden gecoördineerd vanuit Accare Opleidingen. Lees er hier meer over.

2 Moet ik de hele ADOS-2 testkit aanschaffen als ik maar één module gebruik?

Ja, u dient altijd de hele testkit met spelmaterialen aan te schaffen. Veel materiaal wordt in meerdere modules gebruikt. Naast de testkit kunt u wel los de moduleboekjes kopen van de module die u wilt gebruiken.

3 Wat houdt de ADOS-2 peutermodule in?

De ADOS-2 Module voor peuters (Module P) is bedoeld voor kinderen tussen de 12 en 30 maanden. Module P bestaat uit 11 activiteiten met 41 bijbehorende items. Voorbeelden van activiteiten zijn bellenblazen, aandacht vragen, gedrag imiteren en een pop in bad doen. Elk item wordt door de onderzoeker gescoord volgens gestandaardiseerde regels die onder elk item in het moduleboekje staan.

Een ouder/verzorger met wie het kind zeer vertrouwd is, dient bij de afname van Module P aanwezig te zijn. Dit is belangrijk omdat bij Module P van kinderen verwacht wordt dat ze regelmatig contact maken met hun verzorgers. Bovendien zal het kind meer op zijn of haar gemak zijn als de ouder/verzorger aanwezig is.

Er wordt in deze nieuwe module vanuit gegaan dat het kind weinig tot geen gesproken taal kent. De module kan gebruikt worden bij volledig non-verbale kinderen, kinderen die enkele woorden of woordbenaderingen kennen en bij kinderen die soms eenvoudige zinnetjes gebruiken. Bij peuters die regelmatig zinnen van drie woorden of meer gebruiken, wordt Module 2 aangeraden.

Goed gebruik van de Module voor peuters vergt, net als bij de andere ADOS-2 modules, het flexibel kunnen schakelen tussen modules, aan de hand van de leeftijd van het kind en het expressieve taalniveau. De gebruiker moet uitgebreide ervaring hebben in het werken met jonge kinderen met uiteenlopende mentale vaardigheden. Het gaat dan zowel om normaal ontwikkelende kinderen, als om kinderen met non-spectrum ontwikkelingsstoornissen en kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS). Algemene ervaring met het werken met dreumesen en peuters is ook heel belangrijk bij het werken met de Module voor peuters.