Herziene d2 is digitaal

Vanwege de grote behoefte aan digitale beschikbaarheid van de d2-R bij kinderen, is ervoor gekozen de normering voor Duitse kinderen aan de Nederlandse d2-R toe te voegen. In afwachting van meer onderzoek onder Nederlandse kinderen kan op deze manier de d2-R toch al online bij kinderen worden afgenomen.

De Duitse en Nederlandse d2-R zijn inhoudelijk identiek. Bij een grootschalig, internationaal onderzoek met de d2-R bij volwassenen (beschreven in de d2-R handleiding) bleken geen significante verschillen tussen de verschillende landen in Europa. Duitse en Nederlandse volwassenen presteerden vergelijkbaar op de d2-R. Ook testinhoudelijk liggen verschillen tussen Nederlandse en Duitse invullers niet voor de hand.

Desalniettemin is het voor de gebruiker belangrijk zich er bewust van te zijn, dat met deze normgroep kinderen vergeleken worden met Duitse leeftijdsgenoten. De uitkomsten zijn bruikbaar om een indruk te krijgen van de prestatie van het kind op de verschillende schalen, maar moeten altijd beoordeeld worden in het licht van informatie uit andere bronnen (vragenlijsten, observatie, interview).

Ook is het afhankelijk van de situatie en hulpvraag of het wenselijk is dat een prestatietest thuis wordt ingevuld.

 

Meer lezen en bestellen

 

 

 

  • Test