Diagnostiek: passend in het onderwijs

Een school is dé plek waar een kind kennis opdoet, nieuwe inzichten verwerft en vaardigheden ontwikkelt. Helaas zijn er soms factoren die een kind belemmeren om op een goede manier te kunnen functioneren op school. De instrumenten van Hogrefe bieden inzicht in de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een kind en brengen eventuele problemen die zich op deze gebieden voordoen in kaart.

Vergeten, kwijt en afgeleid

Aandacht en executieve functies zijn de basale functies in de hersenen die nodig zijn voor doelgericht, effectief en sociaal aangepast gedrag. Wanneer er sprake is van verminderde aandacht, moeite met planning, of een zwakke impulscontrole, kan dit leiden tot slechtere schoolprestaties of problemen op sociaal gebied. Goede diagnostische instrumenten zijn daarom essentieel voor het bepalen van de juiste behandeling of het geven van gericht advies.

  • De WFT en FFT Fluencytest spoort problemen op in het executief functioneren op basis van de vloeiende productie van verbale (WFT) en niet-verbale (FFT) responsen.
  • De Conners-3 Vragenlijst over ADHD-symptomen is een uitgebreid instrument (ouder-, leerkracht- én zelfrapportage) voor de diagnostiek van ADHD, ODD en CD.
    Verschijnt in het vierde kwartaal van 2018 bij Hogrefe.

 

Je gevoel in balans

Sociale en emotionele vaardigheden zijn interne factoren die kinderen helpen om hun emoties te reguleren, voldoende zelfvertrouwen te hebben, en positieve relaties met anderen aan te gaan. Veel internaliserende en externaliserende problemen zijn het gevolg van een tekort aan bepaalde competenties. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre een kind beschikt over adequate sociale en emotionele vaardigheden.

  • De RBS Rekenbelevingsschaal brengt de aspecten in kaart die essentieel zijn voor de rekenontwikkeling van leerlingen en een rol spelen bij rekenproblemen.

 

Breinbereik

Intelligentie is een ingewikkeld begrip, waar talloze definities voor bestaan. Het op dit moment meest gebruikte en complete intelligentie-model is het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model. Dit hiërarchisch opgebouwde model laat zien dat intelligentie meervoudig is en dat weinig tests alle facetten van het model dekken. Om een goede indicatie te krijgen van iemands cognitieve capaciteiten is het daarom van belang om een test te kiezen die aansluit bij de vraagstelling.

  • De IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen meet naast intelligentie ook diverse andere belangrijke ontwikkelingsaspecten (o.a. executief functioneren, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal- en rekenvaardigheid en werkhouding).
    Verschijnt in het derde kwartaal van 2018 bij Hogrefe.
  • De SON-R 6-40 Niet-verbale intelligentietest is geschikt voor het vaststellen van de cognitieve capaciteiten bij kinderen die weinig Nederlands spreken of op andere wijze beperkt zijn in hun verbale communicatie (bijv. taal- en spraakstoornissen of autismespectrumstoornissen).

 

 

  • Nieuws