Burn-out en depressie: voorkomen is beter dan genezen…


Het aantal mensen met een burn-out, depressie of andere stressgerelateerde aandoening is schrikbarend hoog. In hoeverre zijn wij voldoende beschermd tegen de stress die in onze samenleving eerder meer dan minder lijkt te worden?

Tal van onderzoeken wijzen uit dat veerkracht een essentiële eigenschap is die mensen helpt om met problemen en tegenslagen in hun leven om te gaan. Ook blijkt het een belangrijke beschermende factor te zijn voor uiteenlopende (psychische) problemen. Depressie, burn-out, eetstoornissen, middelengebruik, gokverslaving: al deze psychiatrische ziektebeelden hebben gemeenschappelijk dat er vaak sprake is van een gebrek aan mentale veerkracht.

De mentale veerkracht van volwassenen kan gemeten worden met de VK+, een korte vragenlijst over hoe mensen omgaan met problemen en tegenslagen in het leven. Op basis van de resultaten kan een inschatting worden gemaakt van de invloed van stress of negatieve ervaringen. De bijbehorende P3 brengt in kaart wat iemand doet om te ontspannen bij spanning of stress (palliatieve activiteiten) en kan gebruikt worden om te begrijpen waarom iemand in een bepaalde psychische toestand terecht gekomen is.

Meer informatie over de VK+ en de P3 


Dit jaar verschijnt ook de jongerenversie (12-18 jaar). Op dit moment kunt u hier al gratis gebruik van maken.
Klik hier voor meer informatie.

  • Nieuws