Sociaal gedrag: thuis en in de klas

Druk en ongeconcentreerd op school, maar thuis geduldig en rustig: het sociale gedrag van kinderen is vaak sterk afhankelijk van de context. De DESSA maakt het mogelijk om het sociaal-emotionele gedrag van kinderen in kaart te brengen…thuis en in de klas.

Hoe komt het toch dat sommige kinderen niet sympathiek gevonden worden door leeftijdsgenoten én volwassenen? Dikwijls wordt dit veroorzaakt doordat deze kinderen bepaalde vaardigheden missen, zoals sociaal bewustzijn of relationele vaardigheden. De DESSA is een belangrijk instrument waarmee minder goed ontwikkelde sociaal-emotionele competenties worden geïdentificeerd bij kinderen.

Omdat het gedrag van een kind per context kan verschillen, is het belangrijk om de beoordelingen van informanten uit meerdere situaties met elkaar te vergelijken. De DESSA omvat zowel een ouder- als een leerkrachtrapportage, waardoor er een compleet beeld kan worden verkregen van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind. Het vergelijken van het ouderprofiel en het leerkrachtprofiel biedt essentiële informatie voor het opstellen van effectieve interventies.

Meer informatie over de DESSA

  • Nieuws