Diagnostiek bij dyscalculie

Inzicht in coping, zelfbeeld en angst bij rekenproblemen
Leren rekenen is onlosmakelijk verbonden met de rekenbeleving: de gedragingen, gedachten en gevoelens van leerlingen ten aanzien van rekenen. Het is dan ook van belang dat er binnen de diagnostiek van (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie aandacht is voor hoe leerlingen het rekenen beleven. De Rekenbelevingsschaal (RBS) brengt vier dimensies in kaart die essentieel zijn voor de rekenontwikkeling van leerlingen. De resultaten vormen een belangrijk aanknopingspunt voor behandeling of begeleiding. 


Meer informatie over de RBS

 

 

 

  • Nieuws