Laag IQ leidt vaker tot gedwongen opname


Ruim een kwart van de ggz-patiënten in opnameklinieken kampt naast een psychische aandoening met beperkte verstandelijke vermogens. Omdat behandelaren hier vaak niet van op de hoogte zijn, worden patiënten overvraagd. Ook krijgen ze onevenredig vaak te maken met gedwongen opnames en dwang- en drangmaatregelen.

Een en ander komt naar voren uit onderzoek van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater bij VGGNet. In het kader van het onderzoek werden de verstandelijke vermogens van ruim driehonderd opgenomen patiënten onderzocht.

"We hebben binnen VGGNet al langer het vermoeden dat er meer dwang en drang wordt toegepast bij mensen met een LVB", reageert Chantal Koopmans, manager VGGNet. "En dat ze veel vaker gedwongen moeten worden opgenomen. Door het onderzoek weten we het zeker. We moeten niet zozeer méér communiceren. We moeten onze communicatie begrijpelijker maken." (Bron: skipr.nl)

Lees het hele artikel hier.

Screenen op een mogelijke LVB is binnen de GGZ, maar ook binnen onderwijs, wijkteams en justitiële keten heel belangrijk. Het meest ingezette hulpmiddel op dit gebied is de SCIL.

  • Nieuws