Maatwerk van belang bij behandeling gedragsstoornissen

Grote individuele verschillen in emotieregulatie bij gedragsstoornissen

Jongens met een gedragsstoornis (ODD/CD) vormen een heterogene groep, dit is de conclusie van Jantiene Schoorl die recent is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Deze kinderen laten individuele verschillen zien in het type agressie dat zij vertonen en de mate van comorbide symptomen van bijvoorbeeld angst en aandachtsproblemen, afhankelijk van onderliggende neurobiologische factoren.

Zo laten jongens met een laag stressniveau meer proactieve agressie, meer aandachtsproblemen, en minder angst zien. Echter, jongens met een hoog stressniveau laten meer reactieve agressie en angstproblemen zien en kunnen zichzelf minder goed onder controle krijgen. Voor een grotere effectiviteit van behandelingen en interventies, moet rekening gehouden worden met deze individuele verschillen.

Lees hier de volledige samenvatting van het artikel

Voor onderzoek naar emotieregulatie of de sociaal-emotionele ontwikkeling kan onder andere gebruik gemaakt worden van de FEEL-KJ of de ESSEON-R.

  • Nieuws