IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen

Doel en doelgroep

Om kinderen en jongeren goed te kunnen begeleiden bij problemen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het kind. Een betrouwbare en ter zake doende psychologische test is een belangrijke bron van informatie voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van een kind.

De IDS-2 is wereldwijd de eerste test die de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar met één instrument in kaart brengt. De IDS-2 voorziet hiermee in een belangrijke behoefte van psychologen en orthopedagogen om bij kinderen en jongeren niet alleen intelligentie te meten, maar ook andere belangrijke ontwikkelingsaspecten, zoals executief functioneren, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, taal- en rekenvaardigheid en werkhouding.

Naar verwachting is de IDS-2 in het najaar van 2018 leverbaar.

Beschrijving

De IDS-2 brengt zowel cognitieve als andere ontwikkelingsfuncties in kaart. Tot de cognitieve functies behoren intelligentie en executieve functies. De intelligentiemeting is zeer compleet en gebaseerd op het meest actuele intelligentiemodel: het CHC-model.

Klik hier voor informatie over de IDS-2 en het CHC-model.

De andere ontwikkelingsfuncties zijn motoriek, sociaal-emotionele competentie, werkhouding en basiscompetenties als taalvaardigheid, lezen, schrijven, rekenen/wiskunde. Daarnaast kan de proefleider een oordeel geven over de werkhouding van de deelnemer tijdens de testsessie. 

Klik hier voor een overzicht van de IDS-2 en andere ontwikkelingsfuncties.

In de afbeelding wordt de structuur van de test weergegeven. De grijs gekleurde subtests worden niet aan alle leeftijdsgroepen voorgelegd. 

Klik hier voor een overzicht van alle subtests.

Materialen

De IDS-2 bestaat uit een doos met daarin de materialen die nodig zijn voor de motorische en andere non-verbale onderdelen van de test, vijf opgavenboeken, een aantal opgavenformulieren, en scoreformulieren. De driedelige handleiding (Afname, scoring en interpretatie, Verantwoording en psychometrie) bevat alle informatie voor verantwoord gebruik van de test.

Om de afname te vergemakkelijken is er een digitale afnamehulp beschikbaar. Deze applicatie geeft per leeftijd aan welke onderdelen op welke manier afgenomen moeten worden. Daarnaast kunnen de antwoorden in deze applicatie ingevoerd worden zodat snel de verschillende scores berekend kunnen worden. Deze zeer praktische afname-en scorehulp kan op een tablet gedownload worden.

Klik hier voor een overzicht van de materialen en prijzen.

Afnameduur

De items zijn steeds gerangschikt naar moeilijkheid. Hierdoor kan een instapprocedure gehanteerd worden, die gerelateerd is aan de leeftijd en de vaardigheid van het kind. Door het hanteren van omkeer- en afbreekregels is de afnameduur per subtest zo kort mogelijk. Daarnaast hebben de meeste subtests een tijdslimiet en worden niet bij elke leeftijd alle subtests afgenomen. Een volledige afname duurt:

Leeftijdsgroep

Aantal subtests

Maximale zuivere testtijd

5-6 jaar

28

3 uur 37 minuten

7-10 jaar

29

3 uur 57 minuten

11- 20 jaar

27

3 uur 38 minuten