SON-R 2-8 niet-verbale intelligentietest

Peter Tellegen, Jaap Laros

De SON-R 2-8 is de nieuwste versie van de Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest, voor kinderen van twee tot acht jaar. Met de test kan een oordeel gegeven worden over de algemene intelligentie van jonge kinderen, zonder daarbij van taal afhankelijk te zijn. Ook kunnen aparte scores berekend worden voor de performale onderdelen en de redeneertaken.

Een bijzonder aspect van de SON-R 2-8 is het geven van feedback tijdens de afname. Dankzij de feedback en het voordoen van de eerste items is afname bij jonge kinderen goed mogelijk.

De SON-R 2-8 bestaat uit de volgende subtests:

Performaal

Redeneren

1. Puzzels

2. Categorieën

3. Patronen

4. Situaties

5. Mozaïeken

6. Analogieën

   
TOEPASSING   De SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken. Dat maakt de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie, en voor allochtone kinderen waarvoor Nederlandstalig testmateriaal niet of minder geschikt is.

VERBETERINGEN   De SON-R 2-8 verschilt van de SON-R 2½-7 op de volgende punten:

  • De normen zijn geactualiseerd
  • Plaatjes van Categorieën zijn minder cultuurgevoelig
  • Materialen aantrekkelijker door meer gebruik van kleur
  • Moeilijkheidsopbouw verbeterd met nieuwe items
  • Subtestvolgorde aangepast