PPI-R Vragenlijst voor psychopathische persoonlijkheidstrekken

Katarzyna Uzieblo, Bruno Verschuere, Marko Jelicic, Gina Rossi, Christine Maesschalck, Geert Crombez

De PPI-R is  een dimensionale vragenlijst die psychopathische persoonlijkheidstrekken in kaart brengt. In plaats van een focus op antisociaal of crimineel gedrag meet deze vragenlijst het hele spectrum aan persoonlijkheidstrekken die horen bij psychopathie.

De vernieuwde versie van de PPI uit 2005, de PPI-R, heeft de kracht van het originele instrument behouden terwijl de psychometrische kwaliteit is verbeterd. Deze versie is nu in het Nederlands vertaald en bewerkt.

Het instrument geeft scores op de volgende drie factoren en acht schalen (hieronder volgen de namen volgens de Nederlandstalige bewerking):

Factoren

Schalen

Egocentrische impulsiviteit

Machiavellistisch egocentrisme
Opstandig non-conformisme
Externalisatie van schuld
Onverschillig en gebrek aan doelgerichtheid

Onbevreesde dominantie

Sociale invloed
Onbevreesdheid
Ongevoeligheid voor stress

Ongevoeligheid

Ongevoeligheid

Ook worden er enkele validiteitsschalen berekend: Positieve zelfpresentatie, Afwijkende beantwoording en Inconsistente beantwoording 

DOELEN   De PPI-R kan gebruikt worden:

  • om de aanwezigheid van emotioneel-interpersoonlijke en gedragsmatige kenmerken van psychopathie na te gaan
  • als screeningsinstrument om na te gaan of nader onderzoek naar psychopathie wenselijk is
  • als aanvulling op interview en dossieronderzoek