Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Cees Kan, Wim Verbeeck, Arnold Bartels

 

De aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen is de laatste jaren enorm toegenomen. Toch is de informatie over de behandeling en diagnostiek nog veelal op kinderen gericht. Hulpverleners die bij een volwassene autisme vermoeden stuiten daardoor op allerlei praktische problemen en onduidelijkheden. Er is dus een toenemende behoefte aan richtlijnen en handvatten om de vraag of iemand ASS heeft zorgvuldig te kunnen beantwoorden.

Diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen is het eerste Nederlandstalige boek dat is gericht op de diagnostiek bij volwassenen. In overzichtelijke, thematische hoofdstukken worden alle fasen van het diagnostische proces belicht. Onder redactie van Cees Kan, Wim Verbeeck en Arnold Bartels behandelen gerenommeerde auteurs onderwerpen als screening, differentiële diagnostiek en comorbiditeit, procesdiagnostiek en handelings- en competentiegericht onderzoek. Veelgebruikte instrumenten worden toegelicht en geëvalueerd. In een uitgebreide voorbeeldcasus wordt het diagnostische proces stap voor stap uitgewerkt.

Dit boek is onmisbaar voor hulpverleners en andere professionals die in de klinische praktijk te maken hebben met ASS bij volwassenen. Het biedt een leidraad om het complexe proces van diagnostiek zorgvuldig te doorlopen en geeft aan waar knelpunten en valkuilen verwacht kunnen worden.

CEES KAN, WIM VERBEECK en ARNOLD BARTELS maken deel uit van het Consortium Autismespectrumstoornissen bij Volwassenen (www.cass18plus.nl).

Bekijk HIER enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

€ 29,95 | 240 pagina's | ISBN 9789079729548 | NUR 777 | Bestel dit boek op BOL.COM