DESIGMA-Advanced Design a Matrix test

De DESIGMA-Advanced is een digitale test om de cognitieve vaardigheden van hoogopgeleide kandidaten in kaart te brengen. De DESIGMA-A is de eerste figurale matrijzentest die de kandidaat zelf het antwoord laat construeren. Hierdoor valt een aantal beperkingen van de reguliere matrijzentests weg. 

De DESIGMA-A is in Duitsland door de wetenschappers prof. dr. Frank Spinath en dr. Nicolas Becker ontwikkeld. De test is bedoeld om te kunnen differentiëren tussen personen met een (iets) hoger dan gemiddeld niveau van cognitieve vaardigheden, waarbij er op basis van de resultaten een uitspraak kan worden gedaan over de cognitieve capaciteiten van een persoon als individu of ten opzichte van anderen in een groep.

De DESIGMA-A bestaat uit 38 opgaven, die alle binnen 90 seconden beantwoord moeten worden. De test kan zowel in groepsverband als individueel worden afgenomen.

TOEPASSING  De DESIGMA-A kan worden afgenomen bij selectie van kandidaten op basis van de cognitieve vaardigheden. Bijvoorbeeld bij het invullen van vacatures of het bepalen van geschiktheid voor een opleiding of een ontwikkelprogramma. Daarnaast kan het instrument ingezet worden om intra-individuele verschillen vast te stellen op relevante onderzoeksgebieden (bijvoorbeeld differentiële psychologie of onderwijspsychologie).