Wibke Landerer

In gesprek met auteur Wibke Landerer

'Ik vind de BIP heel geschikt om persoonlijkheid in de werkcontext in kaart te brengen, want de lijst geeft een goed overzicht van de belangrijkste kenmerken en eigenschappen. De BIP kan voor verschillende vraagstellingen worden ingezet: als element in een selectieprocedure of als basis voor een gesprek bij coaching. Mijn eigen ervaring is dat de BIP vooral heel zinvol is bij uiteenlopende vragen over loopbaanontwikkeling. Zo begeleidde ik een jonge professional die haar carrière relatief hoog begonnen is als adviseur. Ze was vermoeid en had motivatieproblemen en zat misschien wel tegen een burnout aan. Ze wist zelf ook niet meer hoe ze nu verder wilde. Uit haar BIP profiel bleek dat ze een hele hoge prestatiemotivatie had maar niet zo stabiel was. Dat kon verklaren waarom  ze uitgeput raakte. Uit haar beroepsmatige instelling bleek dat ze graag invloed had op processen, maar niet graag leiding wilde geven aan mensen. Zij is toen overgestapt naar een adviserende functie in een andere bedrijfstak. Daar was de werkdruk iets minder hoog. Bovendien droeg ze daar wel verantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen zonder zelf direct leidinggevende te zijn. Deze functie paste beter bij haar.´

Landerer is zelf bijzonder geïnteresseerd in interculturele diagnostiek en internationale samenwerking. De uitdaging om de van oorsprong Duitse BIP te bewerken voor Nederland greep ze dan ook direct aan. Ze heeft namelijk veel ervaring met de Duitstalige BIP, in Duitsland één van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten. Ze studeerde af als medewerker aan het aan het ontwikkelteam van de BIP aan de universiteit in Bochum en werkte daarna als adviseur met deze vragenlijst. Inmiddels is Landerer met haar partner naar Nederland verhuisd en werkt ze als consultant assessment en advies bij het GITP.

'De ontwikkeling van een test is nooit af en ik hoop in mijn werk bij het GITP ook verder te kunnen gaan met deze test. We moeten nog wel selectienormen construeren, dat heeft nu de aandacht. Wat me heel spannend lijkt is te gaan kijken naar interculturele verschillen tussen Duitsland en Nederland met de resultaten van de BIP. De opvattingen over leiderschap zijn anders in Duitsland. Ik vermoed dat ook het begrip prestatiemotivatie in Duitsland andere nuances kent: er wordt ook onder verstaan dat mensen excellent presteren. In Nederland lijkt prestatiemotivatie vooral om het resultaat te gaan en hoort de kwaliteit daarvan er minder bij. Ook denk ik dat we verschillen gaan vinden op actiebereidheid, die naar mijn idee hoger is in Nederland.´

Auteur van
BIP WERKGERELATEERDE PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST 


BIP, Wibke Landerer, Landerer