Marit Op de Beek

Marit Op de Beek richtte na haar studie Arbeids- en Organisatiepsychologie het bedrijf Maxit Psychology op. Maxit Psychology is met name betrokken bij de ontwikkeling, de validering en het gebruik van psychologische tests. 

Auteur van
ASK TEST VOOR ANALYTISCH EN CREATIEF DENKEN


ASK, Marit Op de Beek, Beek