Meisjes met ADHD
31 januari 2017

Veel mensen denken dat ADHD voornamelijk voorkomt bij jongens, meisjes met ADHD worden dan ook verkeerd gediagnosticeerd en niet begrepen.

Nadeau, Littman en Quinn laten zien hoe complex ADHD bij meisjes en vrouwen is. Niet alleen omdat de problematiek verschuift gedurende de levensloop en per situatie kan verschillen (thuis, op school, op werk en in relaties), maar ook omdat ADHD per persoon anders is. Aan de hand van voorbeelden en casussen laten de auteurs zien hoe uniek de weg is die meisjes met ADHD afleggen gedurende hun kindertijd, adolescentie en volwassenheid.

In deze herziene uitgave van Meisjes met ADHD zijn recente onderzoeken en inzichten opgenomen over diagnostiek en behandeling. Ook is er meer aandacht voor gelijktijdig optredende aandoeningen zoals stemmingsstoornissen, zwakke executieve functies, eetstoornissen en risicogedrag. Daarnaast zijn zowel de checklists voor school (basis en middelbaar) als ook de zelfbeoordelingsvragenlijst voor meisjes geactualiseerd.

Dit boek staat vol tips voor zowel ouders, leerkrachten als professionals om meisjes met ADHD te helpen.