Diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren
15 november 2017

Persoonlijkheidsstoornissen komen veelvuldig voor bij jongeren en jongvolwassenen. Toch worden deze stoornissen nauwelijks gediagnosticeerd in de adolescentie (Laurenssen e.a., 2013). Dit is opvallend, aangezien tijdige diagnostiek kan leiden tot interventies die ernstige en langdurige problematiek voorkomen.

In januari 2018 verschijnt de DAPP-SF-A: een zelfrapportagevragenlijst die 18 dimensies van persoonlijkheidspathologie in kaart brengt bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. Het instrument gaat uit van een dimensionale benadering, wat goed aansluit op de klinische praktijk waar de meeste interventies gericht zijn op specifieke kenmerken (en niet op globale classificaties).

Hoewel goede diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten een complex proces is, blijkt de DAPP-SF-A een uiterst betrouwbaar hulpmiddel voor diagnostiek en behandelevaluaties in ambulante en klinische settings.

Laurenssen, E.M.P., Hutsebaut, J., Feenstra, D.J., Van Busschbach, J.J., & Luyten, P. (2013). Diagnosis of personality disorders in adolescents: A study among psychologists. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7:3. doi: doi:10.1186/1753-2000-7-3