ADI-R: hoe moet dat nou met de DSM-5?
11 oktober 2017

Met het verschijnen van de DSM-5 zijn de criteria voor de diagnose ASS herzien: verschillende classificaties zijn vervangen door de overkoepelende classificatie ASS en de criteria zijn ingedeeld in twee (in plaats van de voorheen drie) domeinen. 

Voor het gebruik van de ADI-R is van belang, dat het gedrag waarnaar in de DSM-5 gekeken wordt bij een ASS voor het overgrote deel hetzelfde is als in de DSM-IV-TR. De veranderingen die er zijn, gaan over de indeling van de symptomen binnen de verschillende domeinen, en dus niet over toegevoegde of vervallen symptomen. Ook is uit onderzoek gebleken dat een grote meerderheid van de kinderen die in de DSM-IV een pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme, Asperger of PDD-NOS) als diagnose kregen, de symptomen hebben waarmee ze ook voldoen aan de diagnose ASS in de DSM-5. 

Om deze redenen blijft de ADI-R, ook met implementatie van de DSM-5, een waardevol instrument om informatie te verzamelen over symptomen en gedrag dat verband houdt met een mogelijke ASS. De uitkomsten van de algoritmes zullen op dezelfde manier overeenkomen met de klinische diagnose ASS uit de DSM-5 als bij de DSM-IV. Wel is het voor elke gebruiker van de ADI-R van belang om bij het hanteren van de DSM-5-criteria zorgvuldig naar de items die bij de algoritmes horen te kijken.