Klinische diagnostiek - Afasie

AAT Akense Afasie Test

Patty Graetz, Ria De Bleser, Klaus Willmes

De Akense Afasie Test (AAT) wordt afgenomen bij patiënten bij wie een taalstoornis wordt vermoed en bij patiënten bij wie men de aard, de ernst en het verloop van de afasie in kaart wil brengen. Geschikt voor volwassenen. Afname duurt 60 tot 90 minuten.