WCST Wisconsin Card Sorting Test (Engelstalig)

David Grant, Esta Berg, David Schretlen

De WCST is een neuropsychologische test waarmee stoornissen in de cognitieve flexibiliteit worden opgespoord. De test is vooral gericht op het vermogen om tijdens een cognitieve taak van doel te wisselen (task-switching), bijvoorbeeld het switchen van sorteren op kleur, naar sorteren op vorm.

AANGEPASTE VERSIE   De Modified Wisconsin Card Sorting Test (M-WCST) is een aangepaste versie van de originele WCST, met 48 in plaats van 128 kaarten. Alle kaarten die op meer dan één eigenschap overeenkomen met de stimuluskaart zijn weggelaten. Samen met enkele andere aanpassingen resulteert dit in een test die gemakkelijker te begrijpen is voor ouderen of mensen met een stoornis.

DOEL  De WCST brengt de cognitieve flexibiliteit van de kandidaat in kaart. De test wordt beschouwd als indicator van executieve functies, omdat de volgende ‘frontaalkwab’- functies worden gemeten:

  • Strategisch plannen
  • Organisatorisch zoeken
  • Het gebruik van omgevingsinvloeden om cognitieve sets te wijzigen
  • Gericht gedrag om een doel te bereiken
  • Impulsiviteit


De M-WCST is zeer gevoelig voor executieve dysfuncties bij schizofrenie en verminderd probleemoplossend vermogen bij onder andere Parkinson, Huntington, Korsakoff en dementie.