HRM assessments - Aandacht en concentratie

d2 Aandachts- en concentratietest

Rolf Brickenkamp, Paul Oosterveld

Een snelle en betrouwbare maat voor selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en concentratievermogen, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Eenvoudige test, waarbij in een reeks letters met verticale streepjes binnen korte tijd de juiste stimuli moeten worden weggestreept.