NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 Persoonlijkheidsvragenlijsten (HR)

Filip De Fruyt, Hans Hoekstra

De persoonlijkheidsvragenlijsten NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn beide goed onderbouwde, brede en complete Big Five-persoonlijkheidsvragenlijsten voor HR-trajecten als selectie, ontwikkeling en outplacement. De NEO-vragenlijsten zijn in meer dan vijfentwintig talen beschikbaar. Daarmee is de NEO één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld. Dit succes is te danken aan de populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO en het grote gebruiksgemak. 

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn bewerkingen van de vragenlijsten van Costa & McCrae. Zij meten de vijf belangrijkste domeinen van persoonlijkheid bij adolescenten vanaf 16 jaar en volwassenen.

Neuroticisme
Extraversie
Openheid
Altruïsme
Consciëntieusheid

Voor elk van de vijf domeinen worden bij de NEO-PI-3 zes facetten onderscheiden, waardoor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid ontstaat. 

“De resultaten uit de NEO-PI-3 zijn altijd treffend en geven mensen antwoord op vragen over hun loopbaan of verdere ontwikkeling” - Hans Timmers, Vilaverde. 

"De NEO-PI-3 is de Rolls Royce onder de persoonlijkheidsvragenlijsten en onmisbaar om menselijk gedrag te kunnen begrijpen" - Paul Lamme, Psychologisch Adviesbureau Ter Haar & Lamme

SELECTIENORMEN De selectienormen zijn gewijzigd per januari 2017 en zijn gebaseerd op 1720 complete resultaten verzameld tijdens selectietrajecten voor uiteenlopende vacatures in vrijwel alle sectoren in Nederland en België. De resultaten zijn geanalyseerd door prof. dr. Filip de Fruyt. Er is een aanvulling bij de handleiding van de NEO-PI-3 beschikbaar. Mail hiervoor naar info@hogrefe.nl.

DOEL De vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij selectie voor vacatures of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele ontwikkelingsprogramma’s of opleidingen.  

Rechts bovenaan deze pagina vindt u voorbeelden van de rapportages bij digitale afname van de NEO-PI-3 en NEO-FFI-3.