CRE-W Instrument voor creatief denken in organisaties

James C. Kaufman, Roni Reiter-Palmon

De CRE-W is het eerste instrument dat binnen HR-processen de werk gerelateerde creativiteit op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart brengt. De CRE-W is een instrument dat inzicht biedt in de mate waarin iemand creatief reageert op problemen en uitdagingen in zijn of haar werk. Ook brengt de CRE-W de creatieve voorkeursdenkstijl in kaart. 

De CRE-W is een door de gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers James C. Kaufman en Roni Reiter-Palmon ontwikkeld instrument om creativiteit van een kandidaat of een werknemer in kaart te brengen.

Uit een rapport van IBM, dat gebaseerd is op 1.500 gesprekken met CEO’s wereldwijd, blijkt dat creativiteit één van de bedrijfskenmerken is waar de grootste behoefte aan bestaat in het hedendaagse complexe ondernemingsklimaat (IBM Institute for Business Value, 2016). Het idee dat creativiteit een belangrijk onderdeel is van een succesvolle bedrijfsvoering is algemeen aanvaard. Creativiteit wordt gezien als een sleutelcompetentie in de nabije toekomst. Iemand die creatiever kan reageren op alledaagse problemen en uitdagingen is succesvoller.

 De CRE-W bestaat uit 20 situatieschetsen met 4 tot 6 mogelijke oplossingen die allen beoordeeld moeten worden. De uitkomsten van de CRE-W bieden inzicht in de creatieve attitude van iemand en de geprefereerde creatieve denkstijl.  De CRE-W onderscheidt twee creatieve denkstijlen, de origineel-creatieve denkstijl en de innovatief-creatieve denkstijl.

  • Ook geschikt voor het samenstellen en coachen van teams.
  • Afnametijd van 15 minuten.


TOEPASSING
   De CRE-W kan worden afgenomen tijdens selectie- of ontwikkelassessments, als onderdeel van een coaching traject of als startpunt van een training of het samenstellen van een team. Het instrument is geschikt voor personen die werkzaam (willen) zijn als (project) manager of in een rol of een team of organisatie waar verandering en innovatie van belang zijn.