IST Intelligentie structuur test

Detlev Liepmann, André Beauducel, Burkhard Brocke, Rudolf Amthauer, Harrie Vorst

De IST is een intelligentietest die eenvoudig in groepen is af te nemen. De meetpretenties van de IST zijn gericht op het meten van drie belangrijke processen van het denken:

Algemene intelligentie

de natuurlijke capaciteiten van mensen die gebruikt worden bij het oplossen van nieuwe problemen

Geheugen

het leren en opslaan in het langetermijngeheugen van nieuwe informatie en het kunnen terughalen van deze informatie

Algemene ontwikkeling

kennis hebben van de cultuur van de omgeving, met name die van de schoolse/academische omgeving


Deze drie onderdelen worden elk met drie soorten opgaven gemeten; verbale, numerieke en figurale opgaven. Bij een volledige afname van de IST kunnen hierdoor zeven intelligentiescores worden berekend:

  • Algemene intelligentie
  • Geheugen
  • Algemene ontwikkeling
  • Verbale intelligentie
  • Numerieke intelligentie
  • Figurale intelligentie
  • Totale intelligentie


De verkorte versie van de IST heet IST-A (Assessment). Hierbij wordt een selectie van de subtests afgenomen, die samen toch de verschillende aspecten van intelligentie meten. In ongeveer 60 minuten levert de IST-A een betrouwbare IQ-meting op.

Beide versies zijn geheel online beschikbaar. Rechts bovenaan vindt u voorbeelden van de digitale rapporten.