RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (Engelstalig)

Kelly Meyers, John Meyers

De RCFT is een neuropsychologische test. De kandidaat moet de figuur van Rey-Osterrieth natekenen. Daarmee worden de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuoruimtelijk geheugen gemeten.

De RCFT heeft een gestandaardiseerde procedure voor het afnemen en scoren. De kandidaat tekent het figuur eerst na van een voorbeeld. Na een pauze waarin de kandidaat andere opdrachtjes krijgt moet hij of zij uit het geheugen de figuur nogmaals maken, zonder voorbeeld. Na een half uur van andere opdrachten wordt deze opdracht nogmaals gegeven. Tot slot krijgt de kandidaat een aantal figuren te zien waarvan hij of zij moet aangeven of ze onderdeel waren van het figuur uit de opdracht.

Voor de R(O)CFT bestaan verschillende scoringssystemen: De Rey Complex Figure Test and Recognition Trial van Meyers & Meyers is het meest uitgebreide kwantitatieve scoringssysteem. Het Developmental Scoring System van Bernstein & Waber (DSS) is bedoeld voor kinderen en ontwikkelingsgericht. Er wordt gekeken of de prestatie van een kind op deze test leeftijdsadequaat is. Naast kopie en herinnering worden vier kwalitatieve procesmaten gekwantificeerd: organisatie, stijl, nauwkeurigheid en fouten. Normen zijn beschikbaar voor kinderen en adolescenten van 5 tot 14 jaar. Het Boston Qualitative Scoring System van Stern (BQSS) is het meest uitgebreide kwalitatieve scoringssysteem voor volwassenen. De BQSS kwantificeert naast kopie en herinnering 17 kwalitatieve procesmaten (planning, nauwkeurigheid etc).  

DOEL  Bij neuropsychologisch onderzoek vormt het in kaart brengen van de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuoruimtelijk geheugen een belangrijk onderdeel. Daarmee kunnen onder andere patiĆ«nten met cognitieve stoornissen die wijzen op mogelijk hersenletsel worden onderscheiden van normale patiĆ«nten.

Afname van de RCFT levert scores op op de volgende onderdelen:

  • Visuo-ruimtelijke vaardigheid (copy trial)
  • Visuo-ruimtelijk geheugen, bestaande uit:
    • Direct geheugen (immediate recall)
    • Uitgesteld geheugen (delayed recall)
    • Herkenning (recognition)