Nieuw

BRIEF Screener

Mariëtte Huizinga, Diana Smidts

Deze sterk verkorte versie van de volledige BRIEF is ontwikkeld om in (G)GZ en onderwijs snel een globaal beeld van het executief functioneren te geven. Een hoge score is een aanwijzing om verder onderzoek te (laten) doen naar de executieve functies van het kind...

Gedragsproblemen bij kinderen

Walter Matthys, Christine Boersma

Wegwijzer voor ouders met kinderen van 3 tot 13 jaar met gedragsproblemen. Je leest wat gedragsproblemen zijn, hoe ze ontstaan en - de belangrijkste vraag - wat je eraan kunt doen. Vol praktische adviezen hoe je probleemgedrag kunt verminderen en je kind kunt helpen.